„ To my – przyjaciele przygód

          To my – ich poszukiwacze.

                                                       Gdy ci w życiu smutno jest,

ruszaj z nami – jeśli chcesz”

 

Co słychać w Zuchowej Gromadzie?

Gromada Zuchowa „ Poszukiwacze Przygód „ działająca w SP nr 2 w Łańcucie w roku 2014 obchodziła  10- lecie działalności.

Przez wiele lat w szeregach najmłodszej jednostki ZHP zuchach znalazły się dzieci z klas I- IV.  To tutaj wśród kolegów i koleżanek zdobywały pewne umiejętności, samodzielność, życzliwość , otwartość na drugiego człowieka,  zdobywały sprawności zespołowe i indywidualne, gwiazdki zuchowe, nauczyły się żyć zgodnie w grupie, rozwijały swoje zainteresowania , nawiązywały przyjaźnie, a wszystko po okiem drużynowej.

Już czas na zuchową wędrówkę!

Obecnie w roku 2015/2016 na zbiórki gromady , które odbywają się w  każdy czwartek uczęszcza 18 zuchów z klas I-III uczęszczające do świetlicy szkolnej. Jest to grupa koedukacyjna składająca się  z dziewczynek i chłopców. Opiekę nad dziećmi w gromadzie sprawuje druhna podharcmistrz Anna Musiał nauczyciel tej szkoły. Przyboczną  jest Amelia Witek uczennica klasy IV.

 Zuchy są najmłodszymi członkami ZHP i wchodzą w skład Hufca Łańcut i Chorągwi Podkarpackiej.

10 z nich jest po obietnicy zuchowej. Zuchy w swojej działalności stosują 6 praw zucha.

W gromadzie są 3 szóstki:

1.      Załoga Sindbada Żeglarza

2.      Smerfy

3.      Przyjaciele Kubusia Puchatka

Zuchy mają swoją księgę zuchów, totem, pieczęć, obrzędowość, pląs i piosenkę, umundurowanie.

Co roku dzieci wraz z opiekunką gromady uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach

Hufca Łańcut: Rajd Zuchowy, konkursach plastyczny i konkurs recytatorski -Strofy o Ojczyźnie Przegląd Teatrzyków Zuchowych, Przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w środowisku, Dniu Myśli Braterskiej, Harcerskiej Akcji Zimowej i Letniej – zimowisko- biwak, Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, Zlocie Gromad Zuchowych, spotkaniach gromad z hufca Łańcut, wyprawach i wycieczkach.

Gromada współpracuje ze środowiskiem lokalnym np. Muzeum Zamkiem, Biblioteką Miejską i innymi szkołami. Gromada  uczestniczy w konkursach organizowanych przez Redakcję „ Zuchmistrza” w Warszawie współpracuje z zuchami ze Zabrza z Piastowa i Opola

Gromada  uczestniczy w konkursach organizowanych przez Redakcję „ Zuchmistrza” w Warszawie współpracuje z zuchami z Zabrza z Piastowa i Opola. Rodzice zuchów chętnie pomagają w realizacji  podejmowanych zadań.

W obecnym roku 2015/2016  zuchy wzięły udział w Rajdzie Zuchowym w Handzlówce-„W poszukiwaniu księcia z bajki”, w konkursie recytatorskim „ Strofy o Ojczyźnie” i w XII Przeglądzie Teatrzyków Zuchowych w Białobrzegach.

Dzieci  podczas pobytu w świetlicy stosują metodykę  zuchową.

 

 

                                                                                  drużynowa: Anna Musiał

 

                                            

I Gromada Zuchowa "Poszukiwacze Przygód"

Obietnica zuchowa 2009 r.

 

I Gromada Zuchowa "Poszukiwacze Przygód" działa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie od 1. 10. 2003 r. Wchodzi w skład Chorągwi Podkarpackiej, Hufca ZHP Łańcut. Opiekę nad zuchami sprawuje dh. Anna Musiał i harcerka przyboczna Justyna Bar.

Zuchy posiadają swoją obrzędowość, totem, skarbiec, kronikę. Zdobywają systematycznie stopnie sprawności zespołowej i indywidualnej oraz gwiazdki zucha ochoczego, sprawnego i gospodarnego. Dobrze układa się współpraca z harcerzami, rodzicami, szkołą. Nawiązano także kontakt z gromadami zuchowymi Hufca Łańcut oraz z Jasła, Mławy i Piastowa.

Zuchy uczestniczą w wielu przedsięwzięciach Komendy Hufca i Namiestnictwa Zuchowego w Łańcucie. Są to między innymi:

  • Festiwal Teatrzyków Zuchowych,
  • Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej,
  • obchody Święta Niepodległości,
  • zimowiska i rajdy zuchowe,
  • Spartakiada Sportowa,
  • spotkania wigilijne zuchów i harcerzy,
  • Dzień Myśli Braterskiej.


Zuchy biorą aktywny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez redakcję podręcznika metodycznego "Zuchmistrz" z Warszawy:

  • konkurs "Moje wspaniałe lato zuchowe", gdzie zajęły 8 miejsce w całej Polsce,
  • pieniężna akcja charytatywna "Pomocna dłoń" dla polskich zuchów i harcerzy na Białorusi".

 

Działalność Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w roku szkolnym 2010/11


Gromada liczy 17 zuchów z klas II i III i 2 z klasy I. Spotkania Gromady odbywają się dwa razy w tygodniu w środę i w czwartek od 1300 do 1330 w harcówce.

Z życia 1 gromady zuchowej „ Poszukiwacze Przygód” w roku szkolnym 2010/11

Dzień Myśli Braterskiej

W dniu 22.02.2011r w świetlicy szkolnej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej. W kręgu przyjaźni spotkały się zuchy, razem z rodzicami i zaproszeni goście z Kręgu instruktorów harcerskich „ Więź”. Na zbiórce zuchy zapoznały się z postacią skauta Roberta Baden–Pawella , przedstawiły inscenizację pt. „ZHP wczoraj i dziś”. Wspólnie z gośćmi śpiewano piosenki harcerskie, pląsano. Instruktorzy harcerscy wspominali swoje szkolne lata działalności w ZHP. Zuchy przygotowały własnoręcznie zrobione upominki, a otrzymali zbiorek wierszy o czterech porach roku napisany przez instruktorkę z Komendy Podkarpackiej. Na koniec wszystkich zaproszono na poczęstunek.

Akcja „Pomocna dłoń”

Tradycyjnie, jak co roku zuchy z SP nr 2 w Łańcucie wzięły udział w Wielkiej Loterii„ Pomocna dłoń”. Przekazano pomoc dla polskich harcerzy na Białorusi wpłacając symboliczną złotówkę w dniu 15 marca. Uzbierano kwotę 50 zł i przekazano ją do Redakcji „ Zuchmistrza” w Warszawie, a stamtąd na Białoruś. Za udział w Loterii i zebranie 5 losów, 1 los – 10 zł, zuchy otrzymały nagrodę książkową komiks „Antek i jego zuchy” oraz zbiór wierszy.

Celem pracy gromady zuchowej jest nauczenie zuchów odwagi, koleżeństwa, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych. Zuchy uczą się nowych pląsów, okrzyków, zasad musztry oraz znaków dyscyplinujących. Kontynuują współpracę z zuchami z Warszawy i Jasła.

dh. Anna Musiał