Nasza szkoła wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą edukację. Stwarza, we współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, warunki wszechstronnego wzajemnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, społecznym, moralnym i duchowym, czerpiąc wiedzę z systemu wartości Patrona.

 

 

"Spieszmy się kochać ludzi..."

ks. Jan Twardowski

 

Informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie jest publiczną, sześcioletnią szkołą podstawową prowadzoną przez Miasto Łańcut

Kontakt

Adres pocztowy

  • Szkoła Podstawowa Nr 2
  • im. ks. Jana Twardowskiego
  • ul. Kościuszki 17
  • 37-100 Łańcut

Telefon/Fax

  • 17 225 28 22

E-mail

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

logo

 

Oferta edukacyjno - wychowawcza

Nasza szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktyczno-wychowawczym. Mamy 30 sal lekcyjnych (13 na parterze, 17 na piętrze), 3 sale gimnastyczne i siłownię oraz przestrzeń do gry w tenisa stołowego. Ta ilość pomieszczeń pozwala nam pracować na jedną zmianę nawet przy znacznie większej ilości oddziałów niż mamy obecnie. Regularne zajęcia organizowane na pływalni w MOSiR dla wszystkich uczniów klas IV-VI w ramach lekcji wychowania fizycznego rozszerzają nasze możliwości lokalowe o kolejne warianty.

Wśród wymienionych pomieszczeń 13 sal jest przystosowanych i przeznaczonych dla dzieci w wieku 6-10 lat, uczących się w edukacji wczesnoszkolnej. Trzy sale lekcyjne to pracownie informatyczne. Dwie kolejne są wyposażone w tablice interaktywne, w tym pracownia językowa z profesjonalnym nagłośnieniem. Wiele sal dysponuje rzutnikami multimedialnymi. Pracownia przyrody nr 36 posiada wszelkie walory i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania jako pracownia biologii, podobnie, jak pracownia przyrodnicza nr 37, dysponuje pomocami potrzebnymi do nauczania geografii. Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 2 ma dużą, złożoną z trzech samodzielnych sal świetlicę wyposażoną we wszelkie niezbędne pomoce do różnorodnego rodzaju zajęć, w tym ruchowych. Do celów rekreacyjnych przy sprzyjającej aurze wykorzystywany jest również piękny plac zabaw zlokalizowany w obrębie szkolnego ogrodu. Wszyscy chętni uczniowie mogą korzystać z pełnego obiadu w przestronnej, jasnej stołówce mieszczącej, w miarę potrzeb, na jednej turze ok. 100 osób. Ponadto uczniowie klas młodszych otrzymują w szkole świeże owoce i warzywa, a wszystkie dzieci dostają mleko.

W szkole znajduje się biblioteka i duża czytelnia, w której działa nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Duża przestrzeń na tzw. niskim parterze przeznaczona jest na szatnie. Obszerne boksy szatniowe i szerokie korytarze umożliwiają swobodne przebranie się przed i po zajęciach, bez zbędnego oczekiwania i tłoku. W okolicach szatni zlokalizowany jest sklepik szkolny, gdzie dzieci mogą zakupić brakujące przybory szkolne, posilić się lub napić zgodnie z obowiązującymi normami zdrowego żywienia.

Budynek szkoły otacza 2,5 hektarowy ogród, z rozległym terenem zielonym, wybrukowanym dziedzińcem, placem zabaw oraz częścią sportową z dwoma boiskami. Wygodny jest dojazd do szkoły.

Nie bez znaczenia dla procesu dydaktyczno-wychowawczego jest bardzo bliskie sąsiedztwo parku, a w nim Zamku, do którego chodzimy na lekcje muzealne, Miejskiej Biblioteki Publicznej, z którą ściśle współpracujemy, Miejskiego Domu Kultury, Szkoły Muzycznej, MOSiR czy Komendy Powiatowej PSP, gdzie uczniowie w sali edukacyjnej „Ognik” uczą się jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Zasadniczy wpływ na jakość edukacji ma nie tylko organizacja przestrzeni, ale również klimat społeczny szkoły i przede wszystkim poziom kompetencji zawodowych i osobistych pracowników.

Uczniowie w naszej szkole uczą się pod okiem bardzo dobrych fachowców, którzy systematycznie doskonalą warsztat pracy, zyskują nowe kwalifikacje i coraz wyższe stopnie awansu zawodowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, nie brak nam jednak umiejętności w radzeniu sobie z młodzieżą. Wielu z nas pracowało już w ośmioklasowej szkole podstawowej. Obecnie zatrudnieni nauczyciele SP 2 posiadają pełne kwalifikacje do nauczania w edukacji wczesnoszkolnej oraz w nauczaniu przedmiotowym na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) do następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język rosyjski, historia, przyroda, biologia, geografia, matematyka, informatyka, technika, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, religia. Ponadto wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, arteterapii, oligofrenopedagogiki, rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Zapewniamy dzieciom opiekę logopedy, dwóch pedagogów w najbliższym czasie również psychologa, a także higienistki szkolnej.

Zajęcia obowiązkowe organizowane są w sposób zgodny z przewidzianymi prawem oświatowym norami i zasadami. Obok tradycyjnych metod nauczania posługujemy się nowoczesnymi. Nie zapominamy o nieocenionej wartości wycieczek edukacyjnych, krajoznawczych, rekreacyjnych (aquapark, narty, rowery) czy zielonych szkół.

Dla uczniów zainteresowanych sportem oferujemy klasy ze zwiększoną ilością obowiązkowych godzin wychowania fizycznego przeznaczonych na gry zespołowe (m.in. pod okiem trenera łańcuckiego SOKOŁA) albo na pływanie.

Nie sposób wymienić zawodów na różnych szczeblach, w tym ogólnopolskim, w których biorą udział uczniowie tych klas, a laury, które z tych imprez przywożą przestają się mieścić w szkolnych gablotach.

Utalentowani muzycznie mogą rozwijać swoje zdolności w chórze, którego tradycje sięgają początków szkoły. Ponadto oferujemy uczniom cały wachlarz innych zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań o charakterze: wiedzowym, artystycznym i sportowym. Ich uczestnicy bardzo często biorą udział w licznych konkursach wewnątrzszkolnych oraz reprezentują szkołę na arenie miasta, powiatu, województwa i całego kraju, gdzie odnoszą liczne sukcesy. W szkole działa również Szkole Koło Caritas i oczywiście Samorząd Uczniowski.

Naszym atutem są nie tylko zajęcia pozalekcyjne, ale również pozaszkolne, organizowane dla naszych uczniów przez podmioty zewnętrze ale w budynku SP 2, co sprawia, że uczniowie nie muszą nigdzie przemieszczać się by w nich uczestniczyć. W szkolnych salach odbywają się m.in. lekcje języków obcych szkoły językowej Cool School, nauka gry na instrumentach i nauka śpiewu w ramach Edukacji Muzycznej PRESTO, zajęcia taneczne zespołu GRACJA, zajęcia sportowe - piłka nożna Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego - Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego „JUNIOR” oraz podobne zajęcia z piłki nożnej Łańcuckiego Klubu Sportowego „Stal Łańcut”, zajęcia z koszykówki Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” Łańcut, , a także zajęcia edukacyjno-rozwojowe z wykorzystaniem klocków lego Creative Draft.

Równie wiele czasu i zaangażowania poświęcamy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy z racji różnorodnych deficytów bądź innych powodów wymagają dodatkowego wsparcia. Poczynając od indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych, przez wsparcie specjalistów, po zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne oraz, w miarę potrzeb, nauczanie indywidualne, udzielana jest tym dzieciom taka pomoc, by mogły osiągać sukces na miarę swoich możliwości.

W celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym naszych uczniów realizujemy różnorodne programy profilaktyczne. Włączamy się w realizację programów edukacyjnych m.in. prozdrowotnych i proekologicznych. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Organizujemy różnorodne uroczystości szkolne i akademie, w których bez przeszkód może uczestniczyć jednocześnie cała społeczność szkolna. Inicjujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Tradycją stały się już spotkania z naszymi absolwentami. My z radością ich gościmy, a oni, jak twierdzą, z przyjemnością do nas wracają. Wszyscy podkreślają, że to rzetelne przygotowanie do dalszej edukacji i rozwoju uzyskane w Dwójce stanowiło podwaliny ich życiowego sukcesu. Wśród naszych absolwentów wiele jest wybitnych postaci ze świata nauki, kultury i sportu.

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami i należyty przepływ informacji między nami. Spotykamy się na wywiadówkach i konsultacjach. Widujemy się w Kąciku Rodzica. Zapraszamy rodziców na szkolne uroczystości, wspólnie je przygotowujemy. Niezbędnym narzędziem w bieżącej komunikacji okazał się funkcjonujący w SP 2 już od kilku lat dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice na bieżąco mogą śledzić postępy w nauce i zachowaniu swoich dzieci oraz bez przeszkód, nie wychodząc z domu, komunikować się ze szkołą.

Dyrekcja szkoły we współpracy z organem prowadzącym, a nierzadko przy wsparciu rodziców naszych uczniów lub sponsorów na bieżąco doposaża szkołę w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. M.in. w 2017 r. w ramach realizacji projektu „Łańcucka Akademia Nauki” zostanie zmodernizowana i rozbudowana szkolna sieć komputerowa. Dwójka otrzyma nowoczesny sprzęt komputerowy oraz monitor interaktywny.

W naszej szkole dokładamy wszelkich starań, by w pięćdziesięciopięcioletnich murach Szkoły Podstawowej Nr 2 funkcjonowała nowoczesna instytucja edukacyjno-wychowawcza, w której podejmuje się wiele działań, aby jej absolwenci byli dobrze przygotowani do dalszej nauki, życia w społeczeństwie i poruszania się we współczesnym świecie.