Wymagania konkursowe z zakresu poszczególnych przedmiotów znajdują się pod adresem http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkursy-przedmiotowe/konkursy-przedmiotowe-201718-wymagania-konkursowe/

Konkurs z:

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Języka polskiego

20 października 2017 r.

25 listopada 2017 r.

20 stycznia 2018 r.

Matematyki

18 października 2017 r.

18 listopada 2017 r.

13 stycznia 2018 r.

Przyrody

3 listopada 2017 r.

8 grudnia 2017 r.

23 lutego 2018 r.

Historii

6 listopada 2017 r.

9 grudnia 2017 r.

24 lutego 2018 r.

Języka angielskiego

24 października 2017 r.

2 grudnia 2017 r.

17 lutego 2018 r.

Języka niemieckiego

26 października 2017 r.

30 listopada 2017 r.

25 stycznia 2018 r.