• 18 września 2017 rokuwywiadówka organizacyjna
  • 9 października 2017 – konsultacje indywidualne
  • 13 listopada 2017– wywiadówka
  • 11 grudnia 2017 – konsultacje indywidualne
  • 25 stycznia 2018 roku – wywiadówka śródroczna
  • 19 marca 2018 – konsultacje indywidualne
  • 16 kwietnia 2018 – wywiadówka
  • 14 maja 2018 – konsultacje indywidualne
  • 4 czerwca 2018 roku – wywiadówka końcoworoczna