1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego)

2.

 Zimowa przerwa świąteczna

 

2331 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego)

3.

 Ferie zimowe

 

29 stycznia  – 11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnegoDz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

29 marca  - 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego)

5.

Zakończenie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego)

6.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego)

7.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych

 

13 października

31 października

22 grudnia

11 stycznia

30 kwietnia

2 maja

4 maja

1 czerwca