Od pewnego czasu, a dokładnie od lutego 2013 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie włączyły się do nowej grupy, która znana jest jako Szkolne Koło Caritas (SKC). Słowo ” Caritas” znaczy miłość. Tak więc dzieci podejmują działalność opartą na przykazaniu miłości, w którym słowa ”będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” kierują uwagę na potrzebujących pomocy.

Uczniowie należący do SKC ( z klasy III, IV i V ) przyjęli za swoją Patronkę bł. M. Małgorzatę Szewczyk, która nazywana była Matka Ubogich i swoim życiem świadczyła miłosierdzie potrzebującym opieki i wsparcia. Członkowie SKC podjęli codzienną modlitwę do swej Patronki z prośbą o owocną i bezinteresowną służbę dla siebie i innych. Ta modlitwa jednoczy wszystkich.

 

 

Otwartość dzieci i chęć zaangażowania się dla dobra innych zaowocowały już dobrymi inicjatywami. Po pierwsze, przez okres Wielkiego Postu uczniowie z SKC podjęli się zbierania pieniędzy dla małej dziewczynki chorej na raka, aby wspomóc kosztowne leczenie za granicą. W tym celu wolontariusze SKC kwestowali przy szkolnym sklepiku. Każde dziecko robiące zakupy mogło podzielić się własnymi oszczędnościami. Po drugie, w czasie spotkań SKC uczniowie wykonali własnoręcznie kartki i ozdoby świąteczne, które sprzedawane na kiermaszu budziły niejednokrotnie podziw ze strony kupujących.

 

SKC cieszy się przede wszystkim dopełnioną akcją pomocy dla Domu Dziecka w Dynowie. W tę akcję zaangażowali się uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Zbierane środki czystości i artykuły higieniczne sprawiły radość zarówno pracownikom, jak i podopiecznym Domu Dziecka. Mamy nadzieję, że nawiązany już kontakt miedzy tymi placówkami będzie nadal kontynuowany.

Szkolne Koło Caritas przy SP 2 w Łańcucie pragnie serdecznie podziękować tym, którzy znacząco pomogli nam w rozpoczęciu działalności, a szczególnie Państwu Małgorzacie i Adamowi Jaworskim, a także Panu Grzegorzowi Rybakowi za przewiezienie darów do Domu dziecka.

W maju mali wolontariusze przygotowywali własnoręcznie wykonane kwiaty i inne podarunki z okazji Dnia Matki, które zostały rozprowadzone wśród uczniów SP 2, a dochód z ich sprzedaży został przeznaczony dla małego Michałka z Rakszawy, który czeka na operację w Niemczech. Podobną akcję szykują dzieci przy okazji Dnia Ojca.

 

Ze względu na wielką radość, jaką jest beatyfikacją patronki Szkolnego Koła Caritas- M. Małgorzaty Szewczyk planowana jest wycieczka do miejsca związanego z Jej osobą- do klasztoru w Oświęcimiu. Mamy nadzieję, że dojdzie do skutku niebawem.

Wycieczka do Oświęcimia i Zatoru

Dnia 26.06.3013 uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas wraz z innymi rówieśnikami wyjechali na wycieczkę do Oświęcimia i Zatoru. W Oświęcimiu znajdują się relikwie Patronki Szkolnego Koła Caritas- bł. Małgorzaty Szewczyk. To tam dzieci uczciły swoją Patronkę uczestnicząc we Mszy Św., ucałowały relikwie i poleciły Jej swoje prośby. Następnym punktem programu było zwiedzanie muzeum poświęconego bł. Małgorzacie Szewczyk. To spotkanie uwieczniliśmy wpisem do pamiątkowej księgi. Po Oświęcimiu 50- osobowa grupa naszej wycieczki wybrała się do Zatoru, gdzie znajduje się Park Dinozaurów oraz Lunapark. Zabawy było sporo mimo przelotnych opadów deszczu. Długa trasa do pokonania nie okazała się też męcząca, gdyż nasz autobus był wesoły, rozśpiewany i bardzo zintegrowany.

 

Gorąco prosimy o współpracę i pomoc dla dzieci, które chcą bezinteresownie pomagać. Wspieranie ich w tym dziele pozwoli kształtować nie tylko społeczne umiejętności, ale przede wszystkim chrześcijańskie spojrzenie na bliźniego.

s. Aleksandra Jabłońska (opiekun SKC w SP2 w Łańcucie)

 

 

Szanowni Rodzice!

W naszej szkole od II półrocza istnieje Szkolne Koło Caritas im. M. Małgorzaty Szewczyk, do którego zgłosiło się ponad 30 uczniów (kl. III-IV). SKC ma na celu działalność charytatywną, a więc bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym jej. To ważny aspekt wychowawczy wobec młodego pokolenia. W związku z tym wyrażamy nadzieję, że poprzez Państwa zainteresowanie inicjatywą uczniów, SKC będzie mogło kształtować młode pokolenie w duchu chrześcijańskiej miłości i rozwijać swoją działalność dla dobra lokalnej społeczności. Opiekunem SKC będzie s. Aleksandra Jabłońska.

Na szkolnej stronie www będziemy umieszczać na bieżąco nasze inicjatywy oraz zdjęcia. Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc!