Świetlica i stołówka

Dnia 27.10.2017r. w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetliczaka” dla uczniów klas I. Po przywitaniu przez starsze dzieci z klasy III pierwszaki wzięły udział w próbach sprawnościowych. Złożyły ślubowanie i zostały przyjęte do świetlicowej gromady. Uroczystość odbyła się w obecności Pani kierownik świetlicy Agaty Michno i rodziców dzieci.