Świetlica i stołówka

Godziny wydawania obiadu:

I tura w godz. 11.30 - 11.50

II tura w godz. 12.35 -12.55