Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Władzami Samorządu Uczniowskiego są:

  • na szczeblu klas: samorządy klasowe,
  • na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego

 

logo_samorządu

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący

 Igor Maczuga

Zastępca:

 Marcelina Giemza

 

Poczet sztandarowy:

Julia Dyrda
Estera Lauzer
Zuzanna Szczęch
Wiktoria Zebzda
Bartłomiej Reszytyło
Piotr Sroczyk

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP-2

p. Larysa Dziadosz-Haładyj

Opiekun Pocztu Sztandarowego SP-2

p. Dorota Danak

 

Sekcje Samorządu Uczniowskiego

Imprezowa - opiekun p. Larysa Dziadosz-Haładyj

Dekoratorska - opiekun p. Sylwia Surmacz-Rachwał

Turystyczna - opiekun p. Monika Bieniasz-Noga