Godziny pracy pedagogów szkolnych

 mgr Ewa Guzek - obejmująca opieką uczniów klas 1-3

Poniedziałek   -   9.00 - 13.00

Wtorek             -   8.00 - 13.30

    08.00 - 08.45 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

    11.45 - 12.30 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

    12.35 - 13.20 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

    13.45 - 14.30 dodatkowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

    14.35 - 15.20 dodatkowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Środa               -   9.30 - 13.00

    11.45 - 12.30 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Czwartek        -   10.00 - 13.00

Piątek              -   9.00 - 13.00

 

mgr Elżbieta Tomala - obejmująca opieką uczniów klas 4 - 7

 Poniedziałek –   11.00 – 16.00

     13.45 –14.30 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

     14.35 –15.20 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Wtorek          –     9.00 – 13.00

Środa              –    9.00 – 13.00

Czwartek       –    9.00 – 13.00

Piątek             –    9.00 – 12.00