Uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie imienia księdza Jana Twardowskiego odbyła się 4 czerwca 2003 roku.

Rozpoczęła się o godzinie 9.00 powitaniem gości przed budynkiem szkoły,a następnie wszyscy uczestnicy przeszli do Kościoła Farnego, gdzie odbyła się msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala oraz ks. dr Tadeusza Kocóra i ks. prałata Władysława Kenara. W czasie mszy ks. biskup poświęcił nowy sztandar szkoły. W słowie duszpasterskim prosił zebranych o życie według słów wyhaftowanych na sztandarze a będących cytatem z poezji Patrona: "Śpieszmy się kochać ludzi..." Ksiądz biskup zwrócił uwagę na piękno postawy Księdza - Poety Jana Twardowskiego, a także wspaniałość i prostotę Jego poezji i prozy.

Po mszy św., przy dźwiękach orkiestry, wszyscy zebrani przeszli pod szkołę. Burmistrz miasta pan Jerzy Szczygieł odczytał i przekazał pani dyrektor Antoninie Pusz oficjalny akt nadania imienia Ks. Jana Twardowskiego. Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali: pani dr Aleksandra Iwanowska i pan Witold Sobuś. Tablicę poświęcił ks. biskup Adam Szal.

Następną częścią uroczystości nadania imienia było przekazanie szkole sztandaru. Piękna i ważna chwila to ślubowanie dzieci klas I - VI, które przyrzekły być dobrymi ludźmi, rzetelnie uczyć się i godnie postępować, szanować tradycje narodowe i " śpieszyć się kochać ludzi..."

Bardzo wzruszające było przemówienie pani dr Aleksandry Iwanowskiej - edytora poezji naszego Patrona. Pani doktor przekazała nam wiele życzliwych słów i gorących pozdrowień od Księdza Jana Twardowskiego.

Odebraliśmy też moc życzeń z ust zaproszonych dostojnych gości, m. in.: wicekuratora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty - pana Mirosława Karapyty, posłanki na sejm Rzeczypospolitej Polskiej - pani Haliny Murias oraz starosty powiatu łańcuckiego - pana Adama Krzysztonia.

Uroczystość zakończyła się piękną częścią artystyczną pod hasłem:

"Tyle tu wszędzie spokoju między słowem a miłością...'"

w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Dzień 4 czerwca 2003 roku pozostanie na długo w naszej pamięci. Nigdy też nie zapomnimy całego wyświadczonego nam dobra, życzliwości i wspaniałomyślności wielu ludzi.

Za wszystko bardzo dziękujemy...

Zdjęcia z uroczystości:

 

files/2003-06-04/thumbs/P6040045.JPG