1.  Pole trójkąta równoramiennego, którego ramiona mają długość 5 cm, a podstawa ma 10 cm, stanowi 120% pola kwadratu. Oblicz bok tego kwadratu.

 

2.  3600 zł złożono w banku na 6,5%. Dochód, który uzyskano po 2 latach, był taki sam, jak dochód od pewnej innej kwoty złożonej na rok na 3,25%. Oblicz tę kwotę.

 

3.  Dzien Domina to organizowane corocznie widowisko, podczas którego burzone sa konstrukcje z kostek domina. W latach 2006, 2007, 2008 i 2009 przygotowano konstrukcje łacznie z 18 200 000 kamieni domina. Do budowy konstrukcji w 2007 i 2008 uzyto tyle samo kamieni domina. W 2006 uzyto o 100 tys. kamieni mniej niż w roku 2007, a o 400 tys. mniej niz w 2009. Oblicz, ile kamieni wykorzystano do budowy konstrukcji w 2008, a ile – w 2009.