MGR JOLANTA TOMAKA

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 11:00- 15:00

Wtorek: 11:00 - 15:00

Środa: 11:00 - 15:00

Czwartek: 11:00 - 15:00

Piątek: 11:00 - 15:00

Gabinet logopedy mieści się na parterze w pokoju nr 12a.

 

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
Za wadliwą uznajemy wypowiedź:
- słabo słyszalną,
- mało zrozumiałą,
- nieprzyjemną w odbiorze,
- zawierającą zniekształcone dźwięki,
- o zaburzonym rytmie i tempie mowy,
- niepoprawną gramatycznie,
- nie uwzględniającą opozycji fonologicznych,
- nieodpowiednią dla wieku, płci i inteligencji.

Jeśli rodzice zauważą jakieś niepokojące zjawiska w wymowie swych dzieci, mogą skorzystać z konsultacji w gabinecie logopedy.