Ważne daty

 • 10 kwietnia 1957 r.

Odbyło się zebranie, na którym powołano 24-osobowy Komitet Budowy Szkoły pod przewodnictwem inż. Czesława Pankiewicza. W sprawie poparcia finansowego wydano odezwę do mieszkańców miasta, zakładów pracy oraz wyemitowano "cegiełki" o wartości 200 000 zł.

 • 1 września 1961 r.

Nowy obiekt szkoły, który powstał na terenie Parku Angielskiego, został oddany do użytku młodzieży szkolnej. W pierwszym okresie nauki szkoła nie posiadała żadnych urządzeń oprócz ławek, stolików dla nauczycieli, tablic i telewizora. Stopniowo wzbogacano wyposażenie placówki oraz poszukiwano nowych metod i form pracy, nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje. Niemałą rolę w doposażaniu szkoły w proste i najbardziej potrzebne pomoce odegrali sami uczniowie, wytwarzając je pod kierunkiem pana Zbigniewa Marcinka.

001 003

 

 • 1 stycznia 1962 r.

Placówce nadano imię Hanki Sawickiej. tarcza

 • 20 stycznia 1965 r.

Szkołę Podstawową Nr 2 w Łańcucie zarejestrowano jako wiodącą w zakresie metod, form pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej. Nauczyciele kontaktowali się z redakcjami fachowych pism, prowadzili konferencje i lekcje otwarte dla nauczycieli całego powiatu, prezentując swoje osiągnięcia, które uznano za wzorcowe. Rozpoczęli także współpracę z Poradnią Psychologiczną.

 • 1 września 1966 r.

W szkole rozpoczęto 8 letni system nauczania, co spowodowało kolejne zmiany organizacyjne. Jedną z nich było wprowadzenie od 1975 r. klas o profilu sportowym.

 • 27 lipca 1977 r.

Podpisano projekt rozbudowy budynku szkoły, opracowany przez "Miastoprojekt" Rzeszów, 28 listopada1980 r. przejęto teren.

 • 16 czerwca 1981 r.

Rozpoczęto prace związane z rozbudową obiektu szkoły.

 • 1 września 1983 r.

Rozpoczęcie nauki w nowej części szkoły.

 

002

 

 

 • 1 września 1987 r.

Oddanie do użytku nowej hali sportowej, w której miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego.

 • 3 sierpnia 1990 r.

Wraz ze zmianami politycznymi w Polsce, społeczność szkoły przestała używać dotychczasowego im. Hanki Sawickiej,które formalnie anulowano decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

 • 1 września 1990 r.

Do szkoły wprowadzono religię, jako obowiązkowy przedmiot nauczania.

 • 1 września 1999 r.

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty szkoła przeszła na 6-letni cykl kształcenia.

 • 10 października 2001 r.

Na wniosek Prezydium pod przewodnictwem p. E. Mazur Rada Rodziców podjęła uchwałę o rozpoczęciu procedur związanych z nadaniem szkole imienia. Inicjatywa uzyskała akceptację Rady Pedagogicznej.

 • 26 września 2002 r.

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie nadaniu szkole imienia. Spośród kilku kandydatów na patrona wybrano ks. Jana Twardowskiego.

 • 4 czerwca 2003 r.

W szkole miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń - nadanie imienia ks. Jana Twardowskiego i przekazanie sztandaru, ufundowanego i wykonanego przez rodziców.

 

001 003

 

Przy wejściu do szkoły wmurowano pamiątkową tablicę zaprojektowaną i wykonaną przez rzeźbiarza Jacka Kogutka. Tablicę z wizerunkiem i słowami Patrona "Spieszmy się kochać ludzi ..." ufundowali sponsorzy, chcący pozostać anonimowi oraz nauczyciele naszej szkoły, którzy wykupili na ten cel pamiątkowe "gwoździe". Wraz z innymi pamiątkami można je obejrzeć w kąciku Patrona w holu szkoły.

 

 

 

 

Dyrekcja, grono nauczycielskie, rodzice i dzieci aktywnie uczestniczyli w pracach związanych z przygotowaniem uroczystości. Na tę okoliczność przeprowadzony został konkurs plastyczny, w wyniku którego powstało logo szkoły.

logo

W tym dniu po raz pierwszy dzieci zaprezentowały hymn szkoły, do którego słowa napisali uczniowie Dominik Cebula i Bartosz Chwostek, a muzykę skomponowała nauczycielka muzyki pani Barbara Jarosz.

Hymn szkoły
"Świat stworzony przez Boga"
Świat stworzony przez Boga
jest piękny i uroczy.
Ksiądz Twardowski go opisuje
i wszystkich nas jednoczy.
Ref. Ksiądz Twardowski to nasz patron
i chcemy go naśladować.
Uczy nas jak być dobrym
i mądrze postępować.
Jak rozumieć ptaki,
żyć w zgodzie w szkole, w domu.
W wierszach księdza czytamy
za to wszystko go bardzo kochamy.
Ref. Ksiądz Twardowski to nasz patron...

 

Dzień ten zapoczątkował coroczne obchody Dnia Patrona właśnie 4 czerwca.

 

004

 

 

 • 18 stycznia 2006 r.

Zmarł ks. Jan Twardowski - patron szkoły. W Kościele Farnym w Łańcucie odbyła się msza żałobna, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna a delegacja dzieci, nauczycieli i rodziców brała udział w dniu 3 lutego 2006 r. w uroczystościach pogrzebowych w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Grób ks. Jana Twardowskiego znajduje się w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej.

 • 1 września 2007 r.

Do istniejących klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego dołączyły profilowane klasy pływackie.