2 czerwca 2011r. reprezentacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w poświęceniu skweru im Ks. Jana Twardowskiego w Warszawie. Wyjazd ten był odpowiedzią z naszej strony na zaproszenie, które otrzymaliśmy ze względu na patronowanie naszej szkole tegoż Poety. Wraz z innymi uczniami z całej Polski przyjechaliśmy ze sztandarem szkoły. Po uroczystej Mszy św. celebrowanej przez bpa Tadeusza Pikusa w kościele Sióstr Wizytek ( w którym Ks. Twardowski był rektorem w ostatnich latach życia) wyszliśmy na przyległy skwer oczekujący na uroczyste poświęcenie. W tym punkcie programu uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Stołecznego Warszawy z Panią Prezydent Hanną Gronkiewicz – Waltz oraz ze strony władz kościelnych Ks. Kard. Kazimierz Nycz- Metropolita Warszawski.

Wyjazd ten pozwolił nam zintegrować się ze szkołami, które noszą Imię Ks. Twardowskiego i starają się naśladować umiłowanie Boga, człowieka i świata przez Poetę.

Jednocześnie dziękujemy Dyrekcji Szkoły za umożliwienie nam wzięcia udziału w tym wydarzeniu mimo odległości, którą należało pokonać w tym dniu.