Rok 2013/2014 dla zuchów z 1 Gromady Zuchowej ze SP nr 2 w Łańcucie, przybocznego Beniamina Bytnara i i dh. Anny Musiał drużynowej gromady to ważny czas. Trwają bowiem przygotowania do Jubileuszu obchodów 100- lecia istnienia Ruchu Zuchowego na ziemiach polskich.

Na zbiórkach dzieci realizują sprawności zespołowe „ Słoneczko – Wilczek „Podróżnik”, poznają historię ruchu zuchowego, krótkie życiorysy Olgi i Andrzeja Małkowskich, Aleksandra Kamińskiego, Roberta Baden – Powella oraz piosenki i pląsy dawnych zuchów.

 

 

UROCZYSTA ZBIÓRKA GROMADY „ DOBRE PRZYGODY ”

Dnia 5 stycznia w SP nr 2 w Łańcucie odbyła się zbiórka podsumowująca cykl warsztatów zuchowych. W szkole gościli instruktorzy harcerstwa z Łańcuta, Rzeszowa, Leżajska, Handzlówki, Krosna, Komendant Hufca Łańcut, harcerze z Handzlówki, delegacja zuchów z Rzeszowa i Łańcuta, przyboczny naszej szkolnej gromady dh. Beniamin Bytnar oraz jego rodzice i rodzeństwo. Rolę gospodarzy pełnili drużynowa gromady , namiestniczka zuchowa Anna Musiał oraz dh. Beniamin Bytnar – przyboczny gromady , uczeń VI klasy.

Uczestnicy zbiórki w przyjaznym Kręgu dyskutowali o postanowieniach Zjazdu ZHP, przygotowaniach do Jubileuszu Ruchu Zuchowego.

Druh przyboczny Beniamin Bytnar w pełnym umundurowaniu brał udział w biegu harcerskim, zaliczył próbę harcerza oraz wykazał się znajomością symboliki harcerskiej i 10 praw harcerza.

Następnie w obecności swojej drużynowej i gości złożył przyrzeczenie harcerskie.

Otrzymał książeczkę harcerską, krzyż harcerski, sznur(patent przybocznego) i harcerskie upominki.

Zorganizowanie uroczystości było możliwe dzięki wsparciu i gościnności pani dyrektor szkoły Lucyny Kowalskiej.

 

ZUCHOWE FERIE

W czasie Ferii Zimowych w dniach od 20- 23 lutego w SP nr 2 w Łańcucie odbywały się zuchowe zbiórki. Już od rana szkoła wypełniała się głosami dzieci śpieszących na spotkania. Brało w nich udział 15 zuchów wraz z opiekunem oraz zaproszeni harcerze z drużynową z Markowej.

Zbiórki odbywały się nie tylko na terenie szkoły . Na zajęciach zapoznano dzieci z rożnymi sposobami spędzania wolnego czasu wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Dzieci realizowały sprawność „Podróżnika”, „ Mistrza gier i zabaw”, brały udział w grze terenowej zorganizowanej przez harcerzy, były na basenie , na lekcji teatralnej w teatrze” Maska” w Rzeszowie i w kinie Helios.

Na długo w pamięci zuchy zachowają ostatni dzień swoich spotkań , bowiem uczestniczyły w turnieju sportowym oraz ciekawym kominku poświęconym książce Aleksandra Kamińskiego „ Antek Cwaniak”.

 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

W środę( popołudniu ) 19 lutego 2014r do świetlicy szkolnej przybiegły z radością na spotkanie zuchy odświętnie ubrane w mundury . Wiedziały One bowiem ,że to ważne wydarzenie „ Dzień Myśli Braterskiej obchodzony 22 lutego na pamiątkę urodzin Roberta Baden – Pawella, naczelnego skauta.

W tym dniu wszystkie zuchy i harcerze na całym świecie łączą się w przyjaźni.

Także i zuchy z naszej szkoły chciały być wtedy razem.

W gronie przyjaciół przy gawędzie, pląsach, piosenkach zuchowych i harcerskich przeżyliśmy miłe chwile. Mama zucha Filipa Gawrona podzieliła się z nami wspomnieniami z harcerskich wędrówek , pokazała bluzę harcerską z obozu we Włoszech oraz podarowała zuchom słodycze

i kolorowanki z prawami zucha. Razem z nami bawili się rodzice zuchów Konrada

i Mateusza Jaworskich. Na zakończenie były życzenia i poczęstunek.

 

„ Wykreślić ze świata przyjaźń ……….. to jakby zgasić słońce na niebie

gdyż niczym lepszym, ani piękniejszym nie obdarzył nas Bóg"

 

Opracowała dh phm Anna Musiał

drużynowa gromady zuchowej