21 czerwca 2007 r. - zakończenie roku szkolnego klas szóstych