WYMIJANIE, OMIJANIE, WYPRZEDZANIE

 

Kiedy drogą z przeciwnej strony nadjedzie pojazd- to nastąpi wymijanie.

Przy wymijaniu trzeba pamiętać, że nie zawsze szerokość jezdni jest wystarczająca do bezpiecznego wyminięcia się dwóch pojazdów. Jeżeli oceniasz, że będziesz przejeżdżał zbyt blisko pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka zjedź w prawo, a gdy zajdzie potrzeba, nawet zatrzymaj się.

 Obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu i zajechania   bardziej na prawo, dotyczy kierujących obu pojazdów przy  wymijaniu.                                                     

Omijanie- to przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Przy omijaniu wykonujemy dwa manewry.

Zmieniamy pas ruchu na lewy i ponownie na prawy.

A więc, widząc przeszkodę na swoim pasie ruchu, omijanie wykonujemy w sposób pokazany na rysunku.

Gdyby z przeciwka nadjechał pojazd przed omijaniem, należy zatrzymać się, udzielić mu pierwszeństwa przejazdu, i wykonać manewr omijania, gdy droga z przeciwka będzie wolna.

Ominięcie pojazdu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo, może odbywać się z jego prawej strony.

Podobnie jak omijanie, przebiega wyprzedzanie.

Jednak z uwagi, że przejeżdżamy obok innego pojazdu będącego w ruchu, wydłuża się czas przebywania na lewym pasie ruchu, który najczęściej przeznaczony jest do jazdy w przeciwnym kierunku. To stwarza duże niebezpieczeństwo podczas wyprzedzania.

 

Kierowca pojazdu, który jest wyprzedzany, nie może         zwiększać prędkości, a rowerzysta dodatkowo powinien       zjechać możliwie blisko krawędzi jezdni, a nawet zatrzymać się, gdy zajdzie taka potrzeba.                                                

Przed wyprzedzaniem należy:

- upewnić się, czy mamy odpowiednią widoczność i dostateczne

miejsce do wyprzedzania,

- upewnić się, czy jadący tym samym pasem ruchu przed nami pojazd, nie rozpoczął wyprzedzania, lub nie sygnalizuje tego manewru,

- upewnić się czy jadący za nami pojazd, nie rozpoczął wyprzedzania,

- wyraźnie zasygnalizować kierunkowskazem lub przez wyciągnięcie ręki w bok, zamiar wyprzedzania.

Podczas wyprzedzania należy zachować szczególną           ostrożność i bezpieczny odstęp od pojazdu wyprzedzanego.

Przy  wyprzedzaniu kolumny pieszych i pojazdów jednośladowych ( rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów ), odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 metr.

Pojazdy wyprzedzamy po lewej ich stronie, za wyjątkiem:

- pojazdów sygnalizujących zamiar skrętu w lewo i odpowiednio do tego manewru ustawionych- wyprzedzamy z prawej strony,

- na drodze jednokierunkowej, wyprzedzać można z lewej bądź z prawej strony,

- na drogach posiadających dwie jezdnie w obszarze zabudowanym, jeżeli jezdnie posiadają dwa pasy ruchu przeznaczone do jazdy w jednym kierunku, można wyprzedzać z lewej bądź z prawej strony, pod warunkiem, że pasy ruchusą w widoczny sposób rozdzielone liniami na jezdni.

Poza obszarem zabudowanym, aby wyprzedzać z dowolnej strony, muszą być widoczne 3 pasy ruchu do jazdy w jednym kierunku.

 Zabronione jest wyprzedzanie:

a) pojazdów silnikowych

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

- na zakrętach oznaczonych znakami drogowymi,

b) wszystkich pojazdów

- na przejściach dla pieszych i tuż przed tymi przejściami

- na przejazdach kolejowych i tuż przed tymi przejazdami,

- na przejazdach dla rowerzystów i tuż przed tymi przejazdami,

- na skrzyżowaniach dróg. Jeżeli jednak ruch na skrzyżowaniu jest kierowany ( przez policjanta lub na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym ), wyprzedzanie jest dozwolone.       

       Przykładowy sposób wyprzedzania na drodze

                     dwukierunkowej: