Kalendarium życia księdza Jana Twardowskiego

jan_twardowski

1915 - 2006


1.06.1915 – w Warszawie przy ulicy Koszykowej, w rodzinie Jana (24.10.1881 – 9.09.1945; radcy Ministerstwa Komunikacji) i Anieli Marii z Konderskich (23.07.1890 – 7.12.1971) przychodzi na świat jako trzecie dziecko. Wychowuje się z trzema siostrami: Haliną, Lucyną i Marią.

4.07.1915 – w kościele pw. św. Aleksandra w Warszawie przyjmuje sakrament chrztu świętego. Otrzymuje imiona Jan Jakub.

1.09.1922 – 06.1927 – uczeń Szkoły Powszechnej nr 22 przy ulicy Elektoralnej w Warszawie.

1.09.1927 – 06.1935 – uczeń państwowego męskiego Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przy ul. Kapucyńskiej 21, o profilu matematyczno – przyrodniczym. Tu otrzymuje świadectwo maturalne.

1933 – 1935 – współredaktor międzyszkolnego pisma młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia Młodych”; redaktor działu literackiego; tu publikuje wiersze, utwory prozą, recenzje, wywiady z pisarzami.

10.1935 – 06.1939 – student na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie ubiega się o stopień magistra filozofii w zakresie filologii. Rozpoczyna pisać pracę magisterską Godzina myśli Juliusza Słowackiego pod kierunkiem prof. Wacława Borowego. Zdaje wszystkie egzaminy i uzyskuje niezbędne warunki do otrzymania absolutorium.

03.1945 – wstępuje do Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego; podejmuje naukę na pierwszym tajnym kursie w Czubinie koło Błonia.

22.09.1945 – jako alumn Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego (z siedzibą w Warszawie) stara sie o zaliczenie w poczet studentów Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego i zostaje przyjęty.

10.05.1948 – kończy przerwane wojną studia polonistyczne; otrzymuje dyplom magistra filozofii w zakresie filologii polskiej.

06.1948 – kończy naukę w Seminarium Duchownym.

4.07.1948 – przyjmuje święcenia kapłańskie w kościele ojców karmelitów z rąk biskupa Wacława Majewskiego; odprawia Mszę św. prymicyjną w katedrze warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela w kaplicy Baryczków.

8.07.1948 – odprawia kolejną Mszę św. prymicyjną w katedrze św. Piotra i Pawła w Katowicach, będącej parafią matki, która po wojnie zamieszkała w tym mieście wraz z córką Lucyną i jej mężem, Czesławem Knichowieckim.

20.07.1948 – 06.1951 – pracuje jako wikary w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żbikowie koło Pruszkowa; przez trzy lata jako prefekt w Szkole nr 7 w Pruszkowie, która jest szkołą specjalną i w Państwowym Domu Dziecka w Koszajcu.

26.01.1949 – jako wikary w Żbikowie (dzisiejsza dzielnica Pruszkowa) przyjęty zostaje w charakterze doktoranta na Wydział Humanistyczny (kierunek: filologia polska); rozpoczyna pisanie rozprawy doktorskiej Koleje sławy Juliusza Słowackiego pod kierunkiem prof. Wacława Borowego.

8.11.1950 – po rocznej przerwie podejmuje studia doktoranckie na seminarium prof. Juliana Krzyżanowskiego, który przejął opiekę nad doktorantem po śmierci profesora Wacława Borowego (16.10.1950); nie decyduje się jednak na ich ukończenie.

28.06.1951 – 11.09.1957 – wikary w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.

1951 – 1957
– katecheta w liceum im. Józefa Sowińskiego na Woli przy ul. Młynarskiej.

1.09.1957 – uczy języka polskiego na Wydziale Przygotowawczym Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego (do czasu jego likwidacji w latach sześćdziesiątych).

12.09.1957 – 4.08.1958 – wikary w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie.

5.08.1958 – 4.08.1959 – prefekt rezydent w parafii Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim.

5.08.1959 – 06.2004 – rektor kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi przy klasztorze Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (zwany popularnie siostry wizytki) w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 34).

30.09.1993 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku jako pierwsza otrzymuje imię księdza Jana Twardowskiego, torując w kolejnych latach drogę kilkudziesięciu następnym szkołom w całej Polsce.

4.06.2003 - Nadanie imienia księdza Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie.


18.01.2006 - Zmarł w Warszawie Patron naszej szkoły Ksiądz - Poeta Jan Twardowski.


Wykorzystano Kalendarium opracowane przez panią Aleksandrę Iwanowską, zamieszczone w zbiorku Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka.

☺ Tomy wierszy napisanych przez ks. Jana Twardowskiego:

☺ Powrót Andersena
☺ Znaki ufności
☺ W kolejce do nieba
☺ Rachunek dla dorosłego
☺ Który stwarzasz jagody
☺ Rwane prosto z krzaka
☺ Na osiołku
☺ Nie przyszedłem pana nawracać
☺ Polska litania
☺ Sumienie ruszyło
☺ Wiaro malutka
☺ Stukam do nieba
☺ Tak ludzka
☺ Nie bój się kochać
☺ Nie martw się
☺ 99 wierszy
☺ Krzyżyk na drogę
☺ Słowik skowronek
☺ Tyle jeszcze nadziei
☺ Wielkie i małe
☺ Miłość za Bóg zapłać
☺ Śpieszmy się kochać ludzi
☺ Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki
☺ Sześć pór roku
☺ Kazanie gorętsze
☺ Przed kapłaństwem klękam...
☺ Spóźnione kukanie
☺ Trochę plotek o świętych
☺ Biedroneczko leć do nieba
☺ Dom pod Dobrą Nowiną
☺ Jak tęcza co sobą nie zajmuje miejsca
☺ Spacer po Biblii
☺ Koty świętej Gertrudy
☺ Niebo w dobrym humorze
☺ Bogu się mówi - tak
☺ Miłość miłości szuka
☺ Trzeba iść dalej, czyli dalszy spacer biedronki
☺ Zgoda na świat
☺ Biedna logiczna głowa
☺ Ja ksiądz wędrujący jak grzyb po deszczu
☺ Resztę zostawić Łasce
☺ „Rzuć na bezsennych garsteczkę siana”. Wiersze nie tylko o Bożym Narodzeniu
☺ Stare fotografie
☺ Wiersze o nadziei, miłości i wierze
☺ Zeszyt mamusi
☺ Z pliszka siwą. Dawne i nowe wiersze o przyrodzie
☺ Nadzieja uczy czekać
☺ Jakby Go nie było
☺ Lekcja z księdzem Twardowskim
☺ Prośba o uśmiech
☺ Przezroczystość. Wybór wierszy
☺ Aniele mój. 92 najpiękniejsze wiersze o aniołach, które Cię strzegą
☺ Mała Ojczyzna
☺ Po jasnej stronie życia
☺ Ważne i najważniejsze
☺ Boże po stokroć święty
☺ Świat według Jana Twardowskiego
☺ I nagle przyszedł nieoczekiwany...
☺ Miłość, której nie widać nie zasłania sobą
☺ Polski rok
☺ Zaufałem drodze
☺ Zawsze na zawsze