Miło nam poinformować, że uczeń Mateusz Rudy z kl. VI d zajął III miejsce,

zaś uczennice:Julia Bester, Julia Kisała i Urszula Wais z kl. IV d zdobyły wyróżnienie

w konkursie pt. „Mali Wydawcy. Książeczki do czytania uczestniczącego”.

Konkurs został zorganizowany przez Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy Caritas w Wysokiej oraz Publiczną Bibliotekę w Wysokiej, pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Nasi podopieczni stworzyli książeczki do czytania uczestniczącego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami komunikacyjnymi.

Opiekunem Mateusza była p. Halina Szura zaś J. Bester, J. Kisały i U. Wais p. Gabriela Blajer-Kiełb.

Życzymy dalszych sukcesów!

Halina Szura