Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Urszula Misiuda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biblioteki:

poniedziałek:   8:00 - 14:30

 wtorek:   7:45 - 14:15

 środa:   8.00 - 13:30

 czwartek:   8:00 - 14:00

 piątek:   7.45 - 13.15

 

 

 

O bibliotece

Działalność biblioteki szkolnej rozpoczęła się w 1961r. z chwilą otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 2
w Łańcucie. Stan księgozbioru liczył wówczas 1190 woluminów, z których część została przekazana przez Szkołę Podstawową Nr 1, a część zakupiono. Obecnie biblioteka posiada ponad 12 500 woluminów zgromadzonych w wypożyczalni i czytelni. Oprócz książek udostępniane są też czasopisma i zbiory audiowizualne: płyty CD, MP3, taśmy magnetofonowe, kasety VHS. Biblioteka wyposażona jest w dwa stanowiska komputerowe z programem MOL- Optivum i dostępem do Internetu.
Biblioteka bierze aktywny udział w życiu szkoły organizując działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów oraz uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Odbywają się w niej liczne konkursy, imprezy, wystawy, akcje, lekcje biblioteczne. Zaspokaja także potrzeby nauczycieli w zakresie realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Biblioteka bierze udział w kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".

 Wypożyczalnia

W wypożyczalni uczniowie mają wolny dostęp do regałów. Oprócz lektur mogą wypożyczać książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastykę, komiksy itp. Najmłodsi czytelnicy sięgają chętnie po bajki, baśnie, wierszyki, legendy i opowiadania.

REGULAMIN

 • Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i inne osoby.
 • Przy wyborze książek uczeń ma możliwość wolnego dostępu do półek lub może skorzystać z pomocy bibliotekarza.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników. Książek wypożyczonych na swoje nazwisko nie można przekazywać innym osobom.
 • Uczniowie przetrzymujący książkę ponoszą następujące konsekwencje: upomnienie bibliotekarza, upomnienie wychowawcy klasy.
 • Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek oraz oceny ich stanu przed wypożyczeniem. O wszelkich uszkodzeniach należy informować bibliotekarza.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie i zagubienie książki. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości. Lekturę należy odkupić taką samą. Zwrot należy ustalić wcześniej z bibliotekarzem.
 • Za uszkodzenie uznaje się naruszenie lub uszczuplenie rzeczy, które pozbawia ją wartości użytkowych (czytania, słuchania, oglądania). Rzecz uznaje się za zniszczoną, jeżeli nie nadaje się do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem.
 • Za uszkodzenie zbiorów w postaci papierowej uznaje się między innymi: niewielkie naderwanie kartki, śladowe zabrudzenie. Egzemplarz zbiorów (w tym nośnik elektroniczny) uznaje się za zniszczony, jeżeli został np.: zalany, zabrudzony, rozerwany, trwale popisany, ma wyrwane, wycięte kartki, oderwaną okładkę, jest pęknięty i inne.
 • Pod koniec roku szkolnego, ogłoszonym terminie, czytelnik ma obowiązek zwrócić wszystkie książki do biblioteki szkolnej.
 • Rodzice, podpisując zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu, ponoszą również odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.

 

 Czytelnia

W czytelni znajduje się bogaty księgozbiór podręczny, metodyczny, czasopisma dla uczniów i nauczycieli oraz teczki tematyczne. Na uwagę zasługuje kącik patrona szkoły - księdza i poety Jana Twardowskiego, gdzie gromadzone są wszystkie wydania jego utworów. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi Kronikę Patrona zachowując dla przyszłych pokoleń pamięć o ważnych wydarzeniach w szkole związanych z Patronem.

REGULAMIN

 • Czytelnia książek i czasopism czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 • Do czytelni należy wchodzić bez wierzchnich okryć i w obuwiu zastępczym, plecaki położyć w wyznaczonym miejscu.
 • Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu obecności.
 • Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel bibliotekarz.
 • Czytelnik ma wolny dostęp do dwóch regałów z czasopismami oraz do jednego z książkami.
 • W czytelni obowiązuje cisza. Nie można spożywać posiłków.

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

ICIM działa od września 2006r. w pomieszczeniu czytelni. Powstało w ramach projektu realizowanego przez MEiN współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Otrzymaliśmy cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-kopiarka-skaner) i oprogramowanie multimedialne. Głównym zadaniem ICIM jest ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli w procesie ustawicznego kształcenia się i samokształcenia.

REGULAMIN

 • Z ICIM korzystają uczniowie klas IV - VI i nauczyciele wyłącznie do celów edukacyjnych. Uczniowie klas I - III mogą korzystać z komputerów tylko pod opieką nauczycieli.
 • Można grać tylko w gry edukacyjne, zręcznościowe, sportowe (bez przemocy) dostępne w ICIM.
 • Maksymalny czas korzystania ze stanowiska komputerowego przez ucznia wynosi 45 minut.
 • Każdy korzystający z Centrum wpisuje się do specjalnego zeszytu ICIM.
 • Przy jednym stanowisku mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby.
 • Można korzystać tylko z zainstalowanych programów.
 • Nie wolno dokonywać zmian w oprogramowaniu i zapisywać dokumentów na dysku twardym.
 • Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi.
 • Za wszelkie zniszczenia mechaniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.
 • ICIM to miejsce cichej pracy. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 • W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazu korzystania z ICIM na określony czas.