zakaz wjazduPrzypominamy Rodzicom, że ze względu na bezpieczeństwo uczniów podążających do i ze szkoły oraz przemieszczających się z budynku na boisko i plac zabaw obowiązuje zakaz wjazdu na wewnętrzny parking szkoły. Informuje o tym znak drogowy umieszczony przy bramie. Apelujemy o odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązujących przepisów.