Rodziców, którzy chcą zapisać dzieci na obiady w stołówce szkolnej informujemy, że na szkolnej stronie www dostępna   jest karta zapisu na obiady na rok 2017 - 18
Uzupełnione  dokumenty należy złożyć u kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły.