W dniach 12.05 - 16.05.2014r. uczniowie klas IV - VI brali udział w maratonie konkursów błyskawicznych pt. "W świecie książek". Chętni czytelnicy codziennie otrzymywali nowy zestaw zadań sprawdzający znajomość różnych książek. Oto tytuły zestawów: "Góra książek", "Przysłowie prawdę Ci powie", "W pustyni i w puszczy", "Pinokio", "Akademia Pana Kleksa", "Tuwim byłby ze mnie dumny" i "Bohaterowie naszych lektur". Zadania rozwiązywali w czytelni z wykorzystaniem książek i internetu oraz w domu. Po oddaniu 5 wypełnionych zestawów, wszyscy otrzymali nagrody: czasopisma, kalendarze, przybory szkolne, książki.
Najlepiej sprawdzili się w tym konkursie:

Sara Świtlicka-Paprocka z klasy IV d
Aleksandra Podolec z klasy IV d
Wojciech Wołk z klasy VI c

W radosnym oczekiwaniu na kanonizację błogosławionego papieża Jana Pawła II odbyła się w piątek 25.04.2014r. całodzienna impreza czytelnicza pt. "Poranek z papieżem Janem Pawłem II". Czytelnicy oglądali wystawę książek popularnonaukowych poświęconych papieżowi (zgromadzono 21 egzemplarzy). Grupa dzieci słuchała czytanych przez bibliotekarza fragmentów książek: "Z Wadowic do nieba", "Za rękę z Papieżem", "O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską". Na dużych przerwach uczniowie mogli obejrzeć w ICIM film rysunkowy pt. "Jan Paweł II. Historia papieża Polaka". Dużym zainteresowaniem cieszyła się książka i strona internetowa z anegdotami o Janie Pawle II, który był człowiekiem pogodnym i miał poczucie humoru.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie

Komputer to niemalże podstawowe narzędzie pracy współczesnego człowieka. Osiągnięcie sukcesu w każdej dziedzinie życia zależy między innymi od sprawności w posługiwaniu się tym narzędziem. Dzięki niemu można kreować rzeczywistość, utrwalać własne rozwiązania, projekty, idee. Komputer jest też środkiem, który otwiera możliwości korzystania z dorobku i wiedzy innych. Daje również nieograniczone możliwości porozumiewania się ludzi. Komputer jest kluczem, dzięki któremu dostajemy się do internetu, źródła wiedzy, rozrywki, komunikacji.
Ale należy dodać, że oprócz tych dobrodziejstw Sieć niesie ze sobą również zagrożenia, szczególnie dla młodych internautów. Na podstawie badań stwierdzono, że dzieci bardzo często doświadczają w Sieci sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz mają małą wiedzę na temat zagrożeń i umiejętności ich unikania.
Najbardziej niebezpieczne są kontakty z pedofilią i pornografią dziecięcą oraz przeniesienie ich do świata realnego. Sondaże wskazują, że spory procent ankietowanych dzieci podało obcej osobie w internecie swoje dane osobiste, spotkało się z nią w rzeczywistości, wysłało swoje zdjęcie. Inne zagrożenia to oszuści, zwłaszcza na aukcjach internetowych.
W badaniach zwrócono też uwagę na problem uzależnienia od internetu wskazując pięć jego symptomów: zagrożenie dla zdrowia fizycznego, nauki, zainteresowań, funkcjonowania społecznego i konfliktów w rodzinie oraz trudności w ograniczeniu lub likwidacji uzależniającej aktywności.
Kolejne zagrożenia to kontakt z treściami związanymi z seksem, bycie obiektem agresji, otrzymywanie wiadomości i o treści z podtekstem seksualnym, nawiązywanie kontaktów online z osobami nieznanymi osobiście, kontakt z potencjalnie szkodliwymi treściami wytworzonymi przez użytkowników internetu (np. nienawiść, samobójstwo, samouszkodzenia, anoreksja, narkotyki) i doznanie wykorzystania informacji osobistych przez innych.
Wielu młodych internautów doznaje w sieci cyberprzemocy. To nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe. Akty cyberprzemocy przyjmują formy nękania, straszenia, szantażowania, publikowania lub rozsyłania ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się pod kogoś wbrew jego woli.
Ważnym aspektem tej problematyki są rodzicielskie sposoby ochrony dzieci przed zagrożeniami internetowymi. Około 93% rodziców stosuje bierny sposób ochrony, polegający na przebywaniu w pobliżu dziecka, gdy jest ono online. Wielu rodziców stosuje także aktywną ochronę, czyli podejmuje wspólne aktywności online. Rodzice stosują także inne sposoby – ograniczają czas przebywania w internecie i przeglądają aktywności dziecka. Najrzadziej wykorzystywana jest przez rodziców kontrola z wykorzystaniem technologii, czyli stosowanie specjalnego oprogramowania filtrującego lub blokad. Wydaje się, że najskuteczniejsze sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w internecie stosowane przez rodziców to wspólne aktywności oraz rozmowy z dzieckiem na temat tego, co robi w sieci. Wiele dzieci uważa, że w sytuacji problemów z internetem uzyskuje skuteczne wsparcie od rodziców, natomiast nauczyciele wspierają je w nabywaniu kompetencji internetowej.
Biorąc pod uwagę coraz młodszy wiek dzieci korzystających z internetu, a także fakt, że mają one do niego dostęp za pośrednictwem urządzeń przenośnych, koniecznością staje się szczególne zainteresowanie i wzmożona czujność ze strony rodziców i nauczycieli oraz uświadamianie i wskazywanie niebezpieczeństw na które są narażani młodzi internauci. Pomocne mogą okazać się tutaj kampanie i projekty niosące pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w internecie oraz zawierające porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów: helpline.org.pl, dyzurnet.pl, dzieckowsieci.pl.

Literatura:
Supronowicz Iwona, Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni, "Biblioteka w Szkole" 2007, nr 5, s. 2 - 5.
Boryczka Bożena, Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci?, "Biblioteka Centrum Informacji" 2013, nr 2, s. 3 - 5.

 

Biblioteka szkolna to miejsce, w którym uczniowie wdrażani są do przestrzegania norm społecznych i zasad obowiązujących w szkole. Służą temu indywidualne rozmowy z czytelnikami oraz zorganizowana w czytelni /24 - 28 marca 2014r./ wystawa książek pt. "Kultura zachowania na co dzień". Miała ona na celu zainspirowanie uczniów do pozytywnych zachowań i właściwych relacji z rówieśnikami. Podczas zwiedzania wystawy nauczyciel bibliotekarz prowadził pogadankę na podstawie opracowanej gazetki zawierającej przypomnienie podstawowych zasad dobrego wychowania, dekalog przyjaźni, oraz wskazówki  jak zjednywać sobie przyjaciół. Następnie prezentował zgromadzoną literaturę oraz czytał fragmenty wybranych tekstów. Wystawę zwiedziło ponad 200 uczniów w tym 8 klas z wychowawcami.

W dniach 11 i 12 marca 2014 roku biblioteka szkolna gościła przedszkolaki: grupy 5 i 6- latków z Przedszkola nr 4 w Łańcucie. Podczas spotkania zatytułowanego "W świecie książek" dzieci zwiedziły pomieszczenia biblioteki, poznały pracę bibliotekarza, z dużym zaciekawieniem oglądały książki w czytelni. Brały też udział w zabawach z książką: opowiadanie na podstawie ilustracji, odgadnięcie tytułu na okładce oraz rozwiązywały zagadki. Na koniec zajęć, w ramach akcji "Całą polska czyta dzieciom" wysłuchały czytanych przez bibliotekarza utworów o tematyce wiosennej i ekologicznej.

12, 13, 17, 18 lutego to ważne dni dla pierwszoklasistów, którzy zostali uroczyście pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Dzieci wysłuchały czytanych przez nauczyciela bibliotekarza fragmentów przygód Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, rozwiązywały zagadki, słuchały wiersza o książce i bibliotece. Poznały pojęcia: książka, biblioteka, księgarnia, czytelnik, bibliotekarz, pieczątka, numer książki. Zwiedziły pomieszczenia biblioteki oglądając jej zbiory. Nowi czytelnicy zapoznali się z rozmieszczeniem książek na regałach, regulaminem wypożyczalni i sposobem wypożyczeń książek. Dowiedzieli się również jak należy dbać o książki i je szanować. Następnie bardzo przejęci wypożyczali swoje pierwsze książki, a potem czytali i oglądali je w czytelni. Na koniec każda klasa złożyła uroczyste przyrzeczenie i otrzymała pamiątkowy dyplom.

 

Program zrealizowany został przez nauczyciele bibliotekarza w czasie ferii zimowych w dniach od 20 do 24 stycznia 2014r. Odbyło się 20 godzin zajęć od poniedziałku do piątku /od 9:00 do 13:00/. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 22 uczniów z klas II – VI.
Głównym celem programu było zapewnienie dzieciom możliwości atrakcyjnego
i wartościowego spędzenia czasu wolnego, szczególnie tym, które nie mogły wyjechać na zimowy wypoczynek.
Ponadto zajęcia miały na celu zachęcać do czytelnictwa, rozwijać zainteresowania czytelnicze, doskonalić umiejętności właściwego wykorzystywania technologii informacyjnych, umożliwić relaks i wypoczynek w grupie rówieśniczej.
Program przeprowadzony był z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej
i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
Wykorzystano różnorodne metody i formy pracy:
- słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów książek;
- słuchanie audiobooków CD i MP3 „Koszmarny Karolek”, „Pan Samochodzik i Wyspa Złoczyńców”, „Akademia Pana Kleksa”, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”;
- ciche czytanie książek i czasopism dostępnych w bibliotece;
- głośne czytanie fragmentów książek, e-booków, informacji wyszukanych w Internecie;
- oglądanie filmów DVD: „Dzieci z Bullerbyn”, „Jan Paweł II”, „Oceany: Morze Śródziemne, Arktyka, Ocean Indyjski”;
- gry i zabawy literackie: Bohaterowie bajek, Kalambury, Imię w tytule, Zgadywanka z tytułami, Chochlik literacki, Pomylone tytuły, Ukryte nazwiska, Łańcuch tytułów, Układanka wyrazowa;
- konkurs pięknego czytania z nagrodami /kalendarze i słodycze/;
- pogadanki, rozmowy kierowane, swobodne wypowiedzi na temat wysłuchanych i przeczytanych tekstów;
- praca z komputerem i tabletem: zwiedzanie e-muzeów, wirtualnych bibliotek, wyszukiwanie informacji na podany temat, wyszukiwanie i czytanie e-booków, interaktywne multimedialne gry edukacyjne: Porusz umysł, Matematyka, to proste, Łamigłówki mądrej główki;
- nauka korzystania z tabletu.
Uczniowie wysoko ocenili zajęcia, które uznali za bardzo ciekawe, urozmaicone, atrakcyjne, nie pozwalające na nudę. Zdobyli wiele nowych informacji i umiejętności, mogli korzystać z komputerów i tabletu, szczególnie ci, którzy nie mają tych urządzeń w domu. Miło i przyjemnie spędzili wolny czas z rówieśnikami.

W I półroczu roku szkolnego 2013/14 w bibliotece szkolnej
uczniowie wypożyczyli 3205 książek:
2313 książek w klasach I - III
892 książki w klasach IV - VI

I miejsce klasa III d - 636 książek
II miejsce klasa II b - 276 książek
III miejsce klasa II a - 250 książek


Najlepsi czytelnicy:
Mateusz Rudy klasa III d - 113 książek
Milena Styś klasa II a - 35 książek
Sara Świtlicka-Paprocka klasa IV d - 30 książek
Karolina Rachwał klasa VI d - 26 książek

W I półroczu zanotowano:
3199 odwiedzin czytelników w wypożyczalni
1748 odwiedzin w czytelni i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
47 książek - to średnia dzienna wypożyczeń

W dniu 16 grudnia 2013r. odbyła się w bibliotece szkolnej V edycja Konkursu Recytatorskiego Twórczości ks. Jana Twardowskiego dla klas V i VI pod tytułem „Pokaż mi Boga”. Uczestniczyło w niej 22 uczniów z klas: V a,b,c, VIa,b,c,d przygotowanych przez nauczycieli języka polskiego: Barbarę Gaweł, Halinę Szurę i Jolantę Walkowiak. Komisja konkursowa w składzie: pani Joanna Dudek, Urszula Misiuda i Anna Ptaszek nagrodziła następujących uczniów:

I miejsce - Beata Skorus klasa VI c
wiersz „Narysować Pana Boga”

II miejsce – Barbara Kowalska klasa VI d
wiersz „Gdyby przyszli do Ciebie…”

III miejsce – Szymon Kwolek klasa VI d
wiersz „Nieszczęście nie-nieszczęście”

Wyróżnienie – Agnieszka Kochman klasa V c
wiersz „Za szybko”

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękne przygotowanie interpretacji wierszy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!

6 grudnia 2013r. Mikołaj przyniósł czytelnikom prezent w postaci nowego audiobooka MP3 pt. "Najnowsze przygody Mikołajka". Na wszystkich przerwach dzieci licznie odwiedzały czytelnię i słuchały kolejnych przygód ulubionego bohatera w interpretacji Jerzego Stuhra. Najwytrwalsi słuchacze otrzymali słodycze.

W ostatnim tygodniu listopada odbyła się akcja czytelnicza pt. "Książki, które warto przeczytać". Na drzwiach biblioteki wyeksponowano listę, na której uczniowie wpisywali tytuły książek polecanych do przeczytania przez koleżanki i kolegów. Oto najczęściej wymieniane tytuły: "Opowieści z Narnii", "Duch starej kamienicy", "Ania z Zielonego Wzgórza", "Wyspa Złoczyńców", "Kwiat kalafiora", "Wakacje z duchami". Te, oraz pozostałe książki z TOP- listy zostały wyłożone w wypożyczalni i były chętnie wypożyczane przez czytelników.