Z okazji 10. rocznicy nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego, która przypada na 4.06.2013, nauczyciele bibliotekarze przygotowali i przeprowadzili zajęcia edukacyjno- wychowawcze o Patronie dla młodszych dzieci.

Klasy I obejrzały prezentcję pt. "ABC o Patronie".
Klasy III b i III d oraz grupa dzieci ze świetlicy szkolnej obejrzały prezentację pt. "Ciekawostki z życia ks. Jana Twardowskiego", zapoznały się ze zbiorem twórczości ks. Twardowaskiego znajdującym się w bibliotece szkolnej. Zwiedziły takżę kącik Patrona w naszej szkole, a także z uwagą i zaciekawieniem oglądały i czytały Kronikę Patrona. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji o życiu i twórczości Patrona, a także poznały różne formy zachowania pamięci o Nim w naszej szkole.

Dlaczego warto czytać dzieciom książki i dbać o to, aby same czytały:

1. Czytanie książek buduje mocną więź uczuciową między rodzicami a dziec­kiem. Dziecko wsłuchane jest w głos ro­dzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.

2. Książki, a także ilustracje kształtują wyobraźnię dziecka, poprawiają koncentrację i uwagę, ćwiczą pamięć.

3. Czytanie rozwija inteligen­cję dziecka, uczy myślenia, poszerza wiedzę ogólną oraz rozwija zainteresowania. Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole. Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

4. Dzieci czytające książki mają bogaty zasób słownictwa, co owocuje łatwością formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Zdecydowanie lepiej, szybciej i poprawniej czytają zarówno głośno jak i cicho. Wzrasta u nich poziom zrozumienia tekstów i poleceń.

5. Książki pomagają w wychowaniu. Utożsamiając się z pozytywnymi bohaterami, dziecko poznaje wzorce moralne i uczy się właściwego postępowania. Przekonuje się, jak ważna jest przyjaźń, pomoc słabszym, wrażliwość na potrzeby innych. Książki uczą tolerancji dla inności i odwagi w sprzeciwianiu się złu.

6. Czytanie zapewnia prawidłowy emocjonalny rozwój dziecka, kształtuje wrażliwość i empatię, wzmacnia samouznanie.

7. Warto również rozmawiać z dzieckiem o przeczytanej książce, zachęcać do wyrażania przeżyć związanych z utworem przez prace plastyczne, taniec, śpiew, zabawy np. w teatr.

8. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki książkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzien­ne sprawy.

9. Słuchanie książek odpręża i relaksuje. W dzie­cięcym życiu są momenty, kiedy dobra bajka, przeczytana przez najbliższych ciepłym, modulowa­nym głosem jest niezastąpiona.

10. Czytelnictwo zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów, a także chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury. Jest pożytecznym i wartościowym sposobem spędzania wolnego czasu i zapobiega nudzie.

11. Należy także podkreślić odkrytą na nowo, bardzo ważną terapeutyczną funkcję książek. Pomagają one rozwiązywać różne dziecięce problemy, uporać się z emocjami, oswoić lęki, wzmocnić poczucie własnej wartości, zrozumieć postępowanie swoje i innych ludzi.

Stwórzmy dziecku jego własną biblioteczkę. Niech to będzie półka przeznaczona wyłącznie na książki (na początku - baj­ki). Nie musimy kupować drogich ksią­żek. Możemy ich poszukać na kierma­szach czy w antykwariatach. Wybierajmy je wspólnie z dzieckiem. Jeśli chcemy dać dziecku prezent, kupmy mu książkę. Na pewno będzie się cieszyło, kiedy przeczyta ją z rodzicem.

Pamiętajmy również o tym, że istnieją biblioteki, w których na dzieci czeka wiele wspa­niałych książek.

Czytaj­my dzieciom i zróbmy wszystko, aby w przyszłości same czytały.

U. Misiuda
nauczyciel bibliotekarz

W dniach 8 - 10 kwietnia uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Ponieważ rok 2013 ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima, uroczystość nawiązywała do twórczości tego poety. Uczniowie zgromadzili się w holu koło biblioteki i tam zapoznali się z treścią gazetki ściennej poświęconej życiu i twórczości pana Juliana. Wspólnie odczytali zilustrowany wiersz „Abecadło” – świetnie zdając egzamin ze znajomości liter. Następnie wysłuchali wiersza „Lokomotywa”, po czym formując pociąg, prowadzony przez panie wychowawczynie, rozpoczęli podróż przez wszystkie pomieszczenia biblioteki. Zwiedzili magazyn, wypożyczalnię i czytelnię. Poznali regulaminy tych pomieszczeń, zasady wypożyczania i zwrotu książek, i wreszcie wypożyczyli pierwszą książkę w szkolnej bibliotece. Na zakończenie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom, a wszyscy uczniowie zakładki do książek.

 

W miesiącu styczniu dzieci z klas IV - VI miały okazję obejrzeć wystawkę książek z zakresu kultury języka, znajdującą się w czytelni szkolnej. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega kultura języka i jak o nią dbać.

W dniu 14 stycznia 2013 roku w bibliotece szkolnej odbyła się IV EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO TWÓRCZOŚCI PATRONA. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Śpieszmy się kochać ludzi…” i miała szczególny charakter, gdyż przypominała nam o Jubileuszu 10 – lecia nadania naszej szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas IV – VI, przygotowanych przez panie polonistki: Barbarę Gaweł, Halinę Szurę i Jolantę Walkowiak. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały panie bibliotekarki: Ewa Bereza i Urszula Misiuda.

Komisja w składzie: siostra Ewa Boczar, panie Urszula Misiuda i Anna Ptaszek wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Szymon Kwolek - kl. V d

II miejsce – Aleksandra Ruszel - kl. VI c

III miejsce – Paulina Szmuc – kl. V c

Wyróżnienia:

Jagoda Józefczyk – kl. V a

Paulina Bednarz – kl. V b

Karolina Cieślachowska – kl. VI b

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom, a laureatom wręczono również nagrody książkowe.

 

Czasopisma dla dzieci uczą, bawią, wychowują

Czytanie przez dzieci adresowanych do nich czasopism może być alternatywą dla bezkrytycznego korzystania z przekazów medialnych, ciekawą propozycją spędzania wolnego czasu, rozrywką, zabawą oraz źródłem wartościowych treści edukacyjnych i wychowawczych.

Dziecko uczy się nie tylko w szkole. Również rodzice powinni dbać o rozwój indywidualnych zainteresowań i poszerzania wiedzy swoich pociech. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, spostrzegania, koncentracji uwagi, pamięci, logicznego myślenia ma wpływ na pozytywny przebieg kariery szkolnej ucznia. Nawyk czytania książek i czasopism musi być zapoczątkowany i rozwijany już w dzieciństwie. Powinien łączyć się z przyjemnością i potrzebą zaspokojenia ciekawości dziecka, jego zainteresowania światem.

Mały czytelnik rozpoczyna długotrwały proces kształtowania umiejętności korzystania z tekstu, wyszukiwania wiadomości, porównywania z innymi źródłami wiedzy. Uczy się krytycznie oceniać informacje, dzielić się wiedzą z innymi, stosować ją w praktyce. Wczesny kontakt z różnorodnymi tekstami i formami wypowiedzi jest cennym sposobem bogacenia słownictwa, umiejętności poprawnego językowo konstruowania zdań oraz wzorem posługiwania się różnymi stylami wypowiedzi. Zamieszczone w czasopismach teksty literackie rozwijają zainteresowania czytelnicze dzieci, kształtują ich wrażliwość estetyczną. Wprowadzają w świat pozytywnych wartości i wywołują autentyczne przeżycia. Czasopisma dziecięce mogą być także forum wymiany doświadczeń z rówieśnikami. Uczniowie piszą o wydarzeniach ze swego życia, życia szkoły czy środowiska lokalnego, dyskutują na ciekawe tematy. Dzielą się refleksjami na temat przeczytanych książek. Zamieszczają własne prace literackie i plastyczne, biorą udział w konkursach, nawiązują korespondencje z rówieśnikami. Lektura czasopism ułatwia małemu czytelnikowi rozumienie świata kultury, kształtuje jego gust, uczy wartościowych wyborów z bogatej oferty medialnej. Rozwija też potrzeby i nawyki korzystania z prasy jako źródła aktualnych informacji.

 

Czytanie czasopism może mieć pozytywny wpływ na kształtowanie prawidłowych relacji i więzi w rodzinie. Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo mogą głośno czytać wybrane teksty, a także organizować różne zabawy np. inscenizacje, recytacje, opowiadania, wspólnie wykonywać prace plastyczno- techniczne czy wykorzystywać przepisy kulinarne. Czas spędzony w ten sposób z dzieckiem na pewnoniebędzie stracony.

Zatem drodzy rodzice kupujcie i zachęcajcie dzieci do czytania wartościowych czasopism. W ten sposób zwielokrotnicie ich szansę na osiągnięcie sukcesu w edukacji szkolnej.

Opracowała: Urszula Misiuda - nauczyciel bibliotekarz

W dniu 26 listopada 2012 r. odbył się w bibliotece szkolnej konkurs recytatorski klas II. W nawiązaniu do przypadającego 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia przebiegał pod hasłem „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”. W konkursie wzięło udział 20 uczniów – po 4 z każdej klasy. Komisja konkursowa w składzie: p. A. Ptaszek, s. A. Turko i p. U. Misiuda wybrała następujących laureatów:

I miejsce - Bernadetta Bytnar – klasa II c (opiekun p. L. Szotowicz)

II miejsce – Mateusz Rudy – klasa II d (opiekun p. J. Dudek)

III miejsce – Katarzyna Penar – klasa II c (opiekun p. L. Szotowicz)

Wyróżnienie:

Zuzanna Chudzik – klasa II a

Aleksandra Zych – klasa II a

Kacper Panek – klasa II d

Organizatorzy konkursu - nauczyciele bibliotekarze p. U. Misiuda i p. E. Bereza przygotowały także wystawę prac plastycznych ilustrujących recytowane wiersze oraz książki o misiach, którą zwiedzili uczniowie klas pierwszych oraz dzieci ze świetlicy szkolnej.

Ranking na ulubioną, najchętniej czytaną książkę.

Swoje propozycje przedstawili uczniowie klas: II a, III b, IV a, V b, VI a.
Nauczyciele z sentymentem przypomnieli sobie swoje ulubione książki z czasów, kiedy byli uczniami szkoły podstawowej. Wszyscy doskonale je pamiętali!

Błyskawiczne konkursy z nagrodami

W środy (3 i 10 października) na długiej przerwie uczniowie mogli brać udział w błyskawicznych konkursach z nagrodami. „Bohaterowie naszych lektur”, „Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?”, „Przygody drewnianego pajaca”, „Lektury znane i lubiane”, „Góra książek” oto wybrane spośród wielu propozycji tytuły zestawów zadań. Siedemnastu uczestników z klas IV i V z dużą uwagą rozwiązywało krzyżówki, testy wiedzy, odgadywało bohaterów na podstawie fragmentu książki, łączyło tytuł utworu z postacią, dopasowywało związki frazeologiczne do ichobjaśnień.Każdy uczeń otrzymał nagrodę i słodycze.

Akcja „Wyłącz TV. Poczytaj”

Dwa duże plakaty umieszczone na korytarzach szkolnych zachęcały do wzięcia udziału w akcji „Wyłącz TV. Poczytaj”. Miała ona na celu przekonanie całej społeczności szkolnej oraz rodziców do zrezygnowania przynajmniej w jednym dniu z oglądania telewizji i przeznaczenie wolnego czasu na czytanie książek, także tych wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

Ważne było wzbudzenie refleksji nad sposobem spędzania wolnego czasu, oderwanie się od codziennej rutyny i wskazanie wartości, jakie daje czytanie książek. Wiele osób deklarowało poparcie tego pomysłu, a kilku udało się „przeżyć” dzień bez telewizora i zachęcić do tej akcji domowników. Może warto częściej rezygnować z TV i komputera i sięgać po ciekawe książki?

Akcja czytelnicza „Uwalniamy książki z biblioteki”

Przez jeden dzień uczniowie wypożyczali książki z regałów na co dzień niedostępnych. Po przeczytaniu książek i wypełnieniu karty na ich temat dzieci otrzymały nagrody książkowe. Dzięki temu z półek „wyszły” książki nieco zapomniane, ale o ciekawej treści i nadal aktualne. Dla niektórych czytelników była to pierwsza wizyta w magazynie wypożyczalni.

Akcja „Podaruj książkę bibliotece”

Chcąc wzbogacić księgozbiór naszej biblioteki zwróciliśmy się z prośbą do dzieci, rodziców i nauczycieli o włączenie się do akcji „Podaruj książkę bibliotece”. Przez cały październik uczniowie przynosili w darze do biblioteki książki nowe lub przeczytane, ale w dobrym stanie. Zachęcały do tego plakaty informacyjne na korytarzach. Akcję nagłaśniał również Samorząd Uczniowski.

Zebraliśmy 129 egzemplarzy. Do akcji przyłączyli się uczniowie z klas: 2a, 2d, 2e, 3b, 1c, 5d, 5b oraz rodzice. Zgromadzone książki zostaną oprawione i wpisane do zbiorów biblioteki. Każdy, kto podarował książkę, otrzymał naklejkę z napisem „Cała Polska czyta dzieciom” oraz pozytywną uwagę w zeszycie wychowawczym.

Najwięcej książek przekazali: Sylwia Kochman z klasy II a – 38 egz. i Jakub Szczepański – klasa V d – 30 egz. W nagrodę otrzymali książki.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie DZIĘKUJEMY!

Koszmarny tydzień z „Koszmarnym Karolkiem”

W dniach od 1 do 5 października w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę książek Franceski Simon o koszmarnym Karolku. Zwiedzający mieli okazję poznać autorkę oraz bohaterów serii książek o niesfornym chłopcu. Uczniowie, którzy znali już niektóre tytuły, dzielili się swoimi wrażeniami i zachęcali innych do czytania. Największym zainteresowaniem cieszył się najnowszy egzemplarz w naszej bibliotece – „Koszmarny Karolek strzela gola”. Tomik ten przeczytany został na głos przez nauczyciela bibliotekarza dla dzieci ze świetlicy szkolnej. Wysłuchały one również fragmentów nagrań dwóch innych tytułów z tej serii.

Wystawę zwiedziło 298 uczniów:

 • 86 uczniów klas 3a,b,c wraz z wychowawczyniami,
 • 39 uczniów klas 2a,e wraz z wychowawczyniami,
 • 59 uczniów klas 2 i 3 przebywających w świetlicy,
 • 65 uczniów klas 1a,c,d wraz z wychowawczyniami,
 • 17 uczniów z klas 6b,d,
 • 18 uczniów z klas 5b,c,d,
 • 14 uczniów z klas 4b,c.

Po zakończeniu wystawy wszystkie tytuły „Koszmarnego Karolka” szybko znikały z półek wypożyczalni.

Szkolny konkurs plastyczny klas III i IV
„Książka – okno, przez które można zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

Przez cały październik uczniowie klas III i IV pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali dowolną techniką prace plastyczne na podstawie przeczytanych książek.
Komisja konkursowa w składzie: pani Lucyna Szyszka, Sylwia Surmacz – Rachwał, Agata Michno oraz nauczyciele bibliotekarze pani Urszula Misiuda i Ewa Bereza nagrodziła i wyróżniła następujących laureatów:

klasy III:

I miejsce - Wiktoria Mroczka - klasa III d

II miejsce – Kacper Dubiel klasa III a

III miejsce – Miłosz Nosek klasa III b

Wyróżnienie – Wiktoria Mirek klasa III c

klasy IV:

I miejsce – Aleksandra Orłoś klasa IV c

II miejsce – Sabina Cwynar klasa IV d

III miejsce - Marcelina Flejszar klasa IV a

Wyróżnienie – Marta Lis klasa IV b

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczniom dziękujemy za liczny udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych; nauczycielom, rodzicom i sponsorowi za współpracę, wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Nauczyciele bibliotekarze: Ewa Bereza i Urszula Misiuda

 

 

Przedstawiamy sprawozdanie z obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

W pierwszym tygodniu października przeprowadzono Ranking na ulubioną, najchętniej czytaną książkę. Swoje propozycje przedstawili uczniowie klas: II a, III b, IV a, V b, VI a.

 

Nauczyciele z sentymentem przypomnieli sobie swoje ulubione książki z czasów, kiedy byli uczniami szkoły podstawowej. Wszyscy doskonale je pamiętali!

Błyskawiczne konkursy z nagrodami

W środy ( 3 i 10 października ) na długiej przerwie uczniowie mogli brać udział w błyskawicznych konkursach z nagrodami. „Bohaterowie naszych lektur”, „Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?”, „Przygody drewnianego pajaca”, „Lektury znane i lubiane”, „Góra książek” oto wybrane spośród wielu propozycji tytuły zestawów zadań. Siedemnastu uczestników z klas IV i V z dużą uwagą rozwiązywało krzyżówki, testy wiedzy, odgadywało bohaterów na podstawie fragmentu książki, łączyło tytuł utworu z postacią, dopasowywało związki frazeologiczne do ichobjaśnień.Każdy uczeń otrzymał nagrodę i słodycze.

Akcja „Wyłącz TV. Poczytaj”

Dwa duże plakaty umieszczone na korytarzach szkolnych zachęcały do wzięcia udziału w akcji „Wyłącz TV. Poczytaj”. Miała ona na celu przekonanie całej społeczności szkolnej oraz rodziców do zrezygnowania przynajmniej w jednym dniu z oglądania telewizji i przeznaczenie wolnego czasu na czytanie książek, także tych wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

Ważne było wzbudzenie refleksji nad sposobem spędzania wolnego czasu, oderwanie się od codziennej rutyny i wskazanie wartości, jakie daje czytanie książek. Wiele osób deklarowało poparcie tego pomysłu, a kilku udało się „przeżyć” dzień bez telewizora i zachęcić do tej akcji domowników. Może warto częściej rezygnować z TV i komputera i sięgać po ciekawe książki?

 

Akcja czytelnicza

„Uwalniamy książki z biblioteki”

Przez jeden dzień uczniowie wypożyczali książki z regałów na co dzień niedostępnych. Po przeczytaniu książek i wypełnieniu karty na ich temat dzieci otrzymały nagrody książkowe. Dzięki temu z półek „wyszły” książki nieco zapomniane, ale o ciekawej treści i nadal aktualne. Dla niektórych czytelników była to pierwsza wizyta w magazynie wypożyczalni.

 

„Podaruj książkę bibliotece”

Chcąc wzbogacić księgozbiór naszej biblioteki zwróciliśmy się z prośbą do dzieci, rodziców i nauczycieli o włączenie się do akcji „Podaruj książkę bibliotece”. Przez cały październik uczniowie przynosili w darze do biblioteki książki nowe lub przeczytane, ale w dobrym stanie. Zachęcały do tego plakaty informacyjne na korytarzach. Akcję nagłaśniał również Samorząd Uczniowski.

Zebraliśmy 129 egzemplarzy. Do akcji przyłączyli się uczniowie z klas: 2a, 2d, 2e, 3b, 1c, 5d, 5b oraz rodzice.

Zgromadzone książki zostaną oprawione i wpisane do zbiorów biblioteki. Każdy, kto podarował książkę, otrzymał naklejkę z napisem „Cała Polska czyta dzieciom” oraz pozytywną uwagę w zeszycie wychowawczym.

Najwięcej książek przekazali:

Sylwia Kochman – klasa II a – 38

Jakub Szczepański – klasa V d – 30

W nagrodę otrzymali książki.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie DZIĘKUJEMY!

Koszmarny tydzień z „Koszmarnym Karolkiem”

W dniach od 1 do 5 października w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę książek Franceski Simon o koszmarnym Karolku. Zwiedzający mieli okazję poznać autorkę oraz bohaterów serii książek o niesfornym chłopcu. Uczniowie, którzy znali już niektóre tytuły, dzielili się swoimi wrażeniami i zachęcali innych do czytania. Największym zainteresowaniem cieszył się najnowszy egzemplarz w naszej bibliotece – „Koszmarny Karolek strzela gola”. Tomik ten przeczytany został na głos przez nauczyciela bibliotekarza dla dzieci ze świetlicy szkolnej. Wysłuchały one również fragmentów nagrań dwóch innych tytułów z tej serii.

Wystawę zwiedziło 298 uczniów:

 • 86 uczniów klas:3a,b,c wraz z wychowawczyniami,
 • 39 uczniów klas 2a,e wraz z wychowawczyniami,
 • 59 uczniów klas 2i 3 przebywających w świetlicy wraz z wychowawczynią,
 • 65 uczniów klas 1a,c,d wraz z wychowawczyniami,
 • 17 uczniów z klas 6b,d,
 • 18 uczniów z klas 5b,c,d,
 • 14 uczniów z klas 4b,c.

Po zakończeniu wystawy wszystkie tytuły „Koszmarnego Karolka” szybko znikały z półek wypożyczalni.

 

Szkolny konkurs plastyczny klas III i IV - „Książka – okno, przez które można zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

Przez cały październik uczniowie klas III i IV pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali dowolną techniką prace plastyczne na podstawie przeczytanych książek.

Komisja konkursowa w składzie:

panie Lucyna Szyszka, Sylwia Surmacz – Rachwał, Agata Michno oraz nauczyciele bibliotekarze panie Urszula Misiuda i Ewa Bereza nagrodziła i wyróżniła następujących laureatów:

klasy III:

I miejsce - Wiktoria Mroczka - klasa III d

II miejsce – Kacper Dubiel klasa III a

III miejsce – Miłosz Nosek klasa III b

Wyróżnienie – Wiktoria Mirek klasa III c

klasy IV:

I miejsce – Aleksandra Orłoś klasa IV c

II miejsce – Sabina Cwynar klasa IV d

III miejsce - Marcelina Flejszar klasa IV a

Wyróżnienie – Marta Lis klasa IV b

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za liczny udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych; nauczycielom, rodzicom i sponsorowi za współpracę, wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Nauczyciele bibliotekarze

Ewa Bereza i Urszula Misiuda

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu MMBS.

Drodzy Rodzice!

W październiku br. biblioteka szkolna organizuje obchody

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Impreza ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcenie do częstszych odwiedzin biblioteki, przeciwdziałanie uzależnieniom od mediów, integrację rodziców ze szkołą.

Zapraszamy do współpracy i prosimy o wsparcie naszych działań poprzez:

- w miarę możliwości, codzienne czytanie dzieciom książek. Wystarczy 20 minut!,

- włączenie się do akcji „Wyłącz TV. Poczytaj”,

- udział w akcji „Podaruj książkę bibliotece”,

- sponsoring nagród na konkursy organizowane w czasie trwania święta

(można przekazywać do biblioteki szkolnej: książki, czasopisma, kolorowanki, przybory szkolne, zakładki do książek, plany lekcji, maskotki, słodycze).

 

Dyrekcja szkoły
Nauczyciele bibliotekarze

 

Drodzy Rodzice!

W październiku br. biblioteka szkolna organizuje obchody

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Impreza ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcenie do częstszych odwiedzin biblioteki, przeciwdziałanie uzależnieniom od mediów, integrację rodziców ze szkołą.

Zapraszamy do współpracy i prosimy o wsparcie naszych działań poprzez:

- w miarę możliwości, codzienne czytanie dzieciom książek. Wystarczy 20 minut!,

- włączenie się do akcji „Wyłącz TV. Poczytaj”,

- udział w akcji „Podaruj książkę bibliotece”,

- sponsoring nagród na konkursy organizowane w czasie trwania święta

(można przekazywać do biblioteki szkolnej: książki, czasopisma, kolorowanki, przybory szkolne, zakładki do książek, plany lekcji, maskotki, słodycze).

 

Dyrekcja szkoły i nauczyciele bibliotekarze

 

Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

 

 1. Ekspozycja gazetki promującej MMBS w holu obok biblioteki.
 2. Szkolny konkurs plastyczny dla klas III i IV pt. „Książka- okno, przez które można zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Rozstrzygnięcie po 24. 10. 2012r.
 3. Impreza czytelnicza „Koszmarny tydzień z „Koszmarnym Karolkiem” - 1.10 – 5.10

- ekspozycja gazetki „ Poznaj cykl książek o niesfornym chłopcu”,

- wystawa książek o Karolku- zwiedzanie przez klasy I – VI z nauczycielami,

- słuchanie czytanych przez nauczycieli bibliotekarzy fragmentów książek oraz nagrań na audiobookach o przygodach Karolka - grupy dzieci ze świetlicy (klasy I – III) z wychowawczyniami.

4. Ranking na najchętniej czytaną książkę wśród uczniów klas II - III i IV- VI oraz nauczycieli.

5. Błyskawiczne konkursy, zagadki, krzyżówki z nagrodami 3 i 10 października (środy) na przerwie o 11.30, dla klas II – VI.

6. Akcja czytelnicza” Uwalniamy książki” 12. 10. (piątek) na przerwach. Uczniowie będą mogli wypożyczać książki z regałów na co dzień niedostępnych. Po przeczytaniu książki, wypełnieniu karty na temat jej treści uczeń otrzyma nagrodę.

7. „Podaruj książkę bibliotece”- przez cały miesiąc przyjmujemy książki nowe lub przeczytane, w dobrym stanie, które wzbogacą księgozbiór biblioteki.

8. Włączenie się całej społeczności szkolnej oraz rodziców do akcji „Wyłącz TV. Poczytaj”. Ekspozycja plakatów.

9. Podsumowanie akcji: gazetka, wystawa prac konkursowych, zdjęcia i opis przebiegu na str. WWW szkoły (po 28. 10.).

 

Organizatorzy:

Urszula Misiuda i Ewa Bereza