W czerwcu 2012 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny.

W zmaganiach o tytuł „Mistrza Ortografii” wzięło udział 36 uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych.

Komisja konkursowa w składzie: Barbara Gaweł, Halina Szura, Jolanta Walkowiak wyłoniła laureatów :

Mistrzem Ortografii

klas IV został Wojciech Skręt - kl. IV a,

klas V - Szymon Dziedzic - kl. V b,

klas VI - Katarzyna Hoszko - kl. VI b.

W ramach obchodów 50 - lecia Szkoły uczniowie klas 1-6 wykonali portrety swoich nauczycieli. Każda klasa w dowolnej technice namalowała portret swojego wychowawcy i dodatkowo portret nauczyciela uczącego w danej klasie. Podsumowaniem tego przedsięwzięcia była wystawa prac uczniów umieszczona na korytarzu szkolnym, którą podziwiali zaproszeni na obchody 50-lecia Szkoły goście oraz nauczyciele i uczniowie. Wystawę można oglądać do końca czerwca 2012 r. Opiekę nad wykonaniem prac plastycznych oraz wystawą sprawowała p.Sylwia Surmacz-Rachwał

W maju 2012 roku odbyły się w naszej szkole dwa wewnątrzszkolne konkursy matematyczne dla uczniów klas IV i V. Konkursy były zorganizowane przez nauczycieli matematyki panie Grażynę Inglot i Małgorzatę Golenię. Z zadaniami zmierzyło się 19 czwartoklasistów i 12 piątoklasistów. Celem konkursów było:

- popularyzowanie wiedzy matematycznej,

- umożliwienie uczniom rywalizacji w dziedzinie matematyki,

- stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

A oto laureaci:

w kategorii klas IV:

I miejsce - Aleksander Roman kl. IVd

II miejsce - Artur Ratajczak kl. IVa

III miejsce - Kinga Stelmach kl. IVa

w kategorii klas V:

I miejsce - Maksymilian Wojnar kl. Vb i Paweł Grzywa kl. Vb

II miejsce - Barbara Grochowicz kl. Vb i Błażej Stańko kl. Va

III miejsce - Jakub Wawro kl. Va

Gratulujemy zwycięzcom!

W okresie od stycznia do końca kwietnia 2012 roku w klasach drugich realizowano program edukacyjno – profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”.

Celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przez wychowawców zajęciach. Na zakończenie realizacji programu zorganizowano międzyklasowy konkurs plastyczny. Zwycięzców nagrodzono pamiątkowymi dyplomami, zaś prace zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej.

Wyniki konkursu plastycznego:

I miejsce - Szymon Jamróż II a, Karina Kielar II b, Michał Teichman II c, Wiktoria Mroczka II d,
II miejsce - Paulina Skalska II a, Sara Świtlicka – Paprocka II b, Karolina Bawor II c, Patryk Seroka II d,
III miejsce - Jagoda Pilawa II a, Aleksandra Podolec II b, Dorota Kazibudzka II c, Aleksandra Banaś II d
Wyróżnienie - Kamila Trytko II a, Miłosz Nosek II b, Oliwia Rzeszutek II c, Weronika Brzezicka II d

„Żyj nam 100 lat, kochana szkoło!

Niech twoje drzwi na zawsze już otworem stoją!”

Jak świętowaliśmy 50 urodziny naszej szkoły.

Po wielu odsłonach obchodów rocznicowych przyszedł czas na główną uroczystość jubileuszową. We wtorek 5 czerwca 2012 r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie hucznie świętowała 50 – lecie funkcjonowania szkoły.

Mszę świętą jubileuszową sprawowali J.E.Ks.Bp. Marian Rojek Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej i Ks. Prałat Tadeusz Kocór proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i męczennika w Łańcucie. Słowa powitania popłynęły z ust dzieci z klas I, III i VI oraz pani wicedyrektor Aliny Świętoniowskiej.

003 004

Podczas kazania Ks. Biskup wskazał cztery zasady dobrego życia na przykładzie ołówka, który trzymał w ręku jako rekwizyt. Ołówek rysuje, człowiek też zostawia ślad swojego postępowania. Każdy taki ślad ma swoje znaczenie. Wielką sztuką jest, aby był to piękny rysunek. Pierwsza z zasad nakazuje nam więc dbałość o to, co po sobie pozostawiamy. Druga zasada, wskazując na istnienie gumki, podpowiada ostrożność. Nie da się bowiem niczego wymazać tak do końca. Ręka prowadzi ołówek, nami też ktoś lub coś kieruje. Trzecia z zasad sugeruje rozwagę i zastanowienie komu człowiek pozwala się prowadzić, jakie wartości mu przyświecają. Czwarta wymieniona przez Ks. Biskupa zasada mówi, że tak jak ołówek musi być temperowany, tak też każdy człowiek potrzebuje kształtowania swojego charakteru, nawet jeżeli jest to trudne i bolesne.

019 001m

Nabożeństwo uświetnił chór szkolny pod dyrekcją pani Barbary Jarosz, który przygotował i przepięknie wykonał pieśni religijne przy akompaniamencie Karoliny Sander. W darach ofiarnych niesione były kwiaty i stuła - dar naszej szkoły dla parafii.

029m 030m

Przed błogosławieństwem ks. Prałat Tadeusz Kocór podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości i na ręce pani dyrektor Lucyny Kowalskiej złożył piękne i ciepłe życzenia dla całej szkolnej społeczności. Następnie uczniowie zapalili znicze, symbol naszej pamięci o tych, którzy pracowali i uczyli się w naszej szkole, a już odeszli. Po zakończonej Eucharystii delegacja dzieci pod opieką pana Pawła Hadława zaniosła je na cmentarz na znak naszej z nimi łączności.

043m 044m

Nie zważając na kapryśną aurę, przeszliśmy w pochodzie do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie. Przybywających witała orkiestra oraz Dyrekcja Szkoły wraz z odświętnie ubranymi uczniami. Wszystkim wręczono symboliczne podarunki: okolicznościową publikację traktującą o „łańcuckiej dwójce” dawnej i obecnej, zakładkę i folder.

059m 060m 069m 075m 078m

Uroczystość w pięknie udekorowanej przez panie Sylwię Surmacz-Rachwał i Dorotę Stankiewicz sali widowiskowej MDK, którą poprowadził pan Krzysztof Szczepaniak, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie głos zabrała pani dyrektor Lucyna Kowalska, która z wielką radością i wzruszeniem powitała przybyłych Gości, a w przemówieniu powiedziała m.in.” Uroczystość nasza to nie tylko wielkie świętowanie, to również czas refleksji i wspomnień, w których staramy się ocalić od zapomnienia zarówno historię szkoły jak i cząstkę samych sobie. Niemalże wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy przecież w większym bądź mniejszym stopniu częścią historii tej szkoły i odwrotnie, szkoła ta jest również częścią nas, skrawkiem naszego życia”.

080m 094m 083m 090m 096m

Nastrojową piosenką zaśpiewaną przez uczennicę Karolinę Kopeć rozpoczęła się część artystyczna, która wprowadziła Gości w atmosferę tego szczególnego spotkania; dla niektórych po latach. Następnie na scenie pojawili się uśmiechnięci i pięknie ubrani najmłodsi reprezentanci szkoły, którzy recytowali, śpiewali i tańczyli ku radości serca i duszy. W zabawny sposób dzieci pokazały jak wiele zmieniło się w poznawaniu świata od czasów Falskiego do chwili obecnej, kiedy posługujemy się komputerami i tablicami interaktywnymi.

098m 100m 102m 105m

„Czy jeszcze pamiętasz

Barwny elementarz?

A w nim kotek miauczy:” miau”,

Bo troszeczkę mleczka chciał…

 

Zmieniły się czasy

oraz apetyty…

Dziś kot pałaszuje

WHISKAS znakomity.”

 

A gdy maluchy z literek uniesionych wysoko nad głowami ułożyły hasło JUBILEUSZ w niejednym oku zakręciła się łza.

107m 112m

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna przedstawiająca historię pięćdziesięcioletnią szkoły wspaniale przygotowana przez pana Tomasza Sandera, opatrzona ciekawymi komentarzami i zdjęciami trafnie wybranymi z wielkiego archiwum Szkoły. Pozwoliła ona powrócić do najważniejszych wydarzeń z życia naszej Jubilatki.

Podczas tak podniosłej uroczystości nie można było zapomnieć o obecnym patronie szkoły. W tym miejscu zaprezentowali się uczniowie klas IV-VI. Recytując wiersze, przybliżyli wszystkim postać księdza Jana Twardowskiego. Następnie Jacek Kowalczyk i Gabriela Szymańska zaprezentowali ogrom sukcesów osiąganych przez uczniów pracujących pod kierunkiem nauczycieli na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na przestrzeni półwiecza. Nie sposób było na scenę zaprosić wszystkich laureatów, dlatego przy dźwiękach utworu zespołu Queen „We Are the Champions” mogliśmy zobaczyć jedynie zawodników , w strojach sportowych z medalami na szyi , którzy podtrzymują sportową tradycję naszej szkoły Wśród ogromnej liczby uczniów rozwijających swoje talenty i zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zaprezentowały się uczennice naszej szkoły tańczące w zespole Gracja pod kierunkiem pani Bogumiły Bieniasz. Występ został przyjęty z ogromną radością i uśmiechem na twarzach wszystkich zebranych.

115m 116m 118m 119m 123m

Czas wielkich przemian w oświacie (reformy, nowa podstawa programowa, nowy system awansu zawodowego nauczycieli, zmiany podręczników, lektur, metod i form pracy) i zawrotne tempo szkolnego życia uczniowie klas starszych przedstawili w sposób humorystyczny i zabawny w wierszu „Lokomotywa”, którego recytacja przerywana była gromkimi brawami i aplauzem widzów.

139m 141m

W roku jubileuszowym odbyło się wiele konkursów związanych z obchodami 50 – lecia szkoły. W trakcie części artystycznej wykorzystano pracę uczennicy Agnieszki Bazan, która zajęła I miejsce w konkursie literackim „Wspomnienia o mojej szkole” zatytułowaną „Szkolny zegar…”. Zegar ten jest dla wielu pokoleń absolwentów symbolem czasu dyrektorowania pana Tadeusza Burego i panującej wówczas w szkole dyscypliny.

142m

Niezwykle wzruszającą i miłą częścią uroczystości były życzenia i podziękowania skierowane do emerytowanych i obecnych nauczycieli i pracowników szkoły.

Uroczystość została uświetniona wspaniałą oprawą muzyczną przygotowaną przez szkolny chór i zespół muzyczny pod kierownictwem pani Barbary Jarosz. Chór istnieje nieprzerwanie w szkole od jej początków i jest najliczniejszym tego typu zespołem funkcjonującym na terenie miasta. W jego wykonaniu wysłuchaliśmy m.in. utworów: „Święty Franciszku z Asyżu”, „Niedaleko zamku”, Tacy młodzi”, „Pięćdziesięciolatka”. Każdy dźwięk udowadniał, że muzyka i piosenka jest najpiękniejszym językiem świata, który potrafi dotrzeć do każdego serca.

135m 136m 162m

W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu i odśpiewania tradycyjnego sto lat.

159m 161m

„Tort był bardzo duży, bo wiele w nim tego,
Co możemy z siebie dać wartościowego.
Tort był bardzo słodki, bo w nim było zawarte,
Wszystko, co w nas dobre i miłości warte.”

 

Po części artystycznej, której autorkami były panie Barbara Gaweł, Agnieszka Szabatowska, Halina Szura , Lucyna Szyszka zabrali głos zaproszeni Goście:

pan Kazimierz Gołojuch - Poseł na Sejm RP

pan Stanisław Gwizdak - Burmistrz Miasta Łańcuta

pan Adam Krzysztoń - Starosta Łańcucki

pan Marek Kondziołka - Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Dorota Jaworska-Ogórek

177m 186m 189m 190m 193m

Wszyscy przemawiający składali na ręce Dyrektor Szkoły gratulacje i życzenia dla całej społeczności SP-2. Z wiązankami kwiatów i ciepłych słów oraz podarunkami przyłączyli się do Nich i inni Goście.

Po zakończeniu uroczystości w MDK jej uczestnicy przeszli do budynku szkoły, gdzie mogli trochę powspominać oraz obejrzeć uczniowskie prace przygotowane na jubileuszowe konkursy na najpiękniejszą „Makietę szkoły” i „Portret Nauczyciela”.

W sali gimnastycznej na pięknie udekorowanych stołach na wszystkich zaproszonych czekał wyśmienity poczęstunek.

dsc04590n-mini.jpg

 

Opracowały:

Lucyna Szyszka, Agnieszka Szabatowska

s. Anna Turko

W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 2 im ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie przeżywała wspaniały Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Ta historyczna granica czasu stała się okazją do licznych podsumowań i wspomnień. Fakt że „Dwójka zawsze sportem stała” był okazją do spotkania sportowców, trenerów i wychowanków tej szkoły po latach.

1 Czerwca 2012 r. na hali łańcuckiej „Dwójki” został zorganizowany Turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, który miał upamiętnić Absolwentom Jubileusz 50-lecia. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała Pani dyrektor szkoły Lucyna Kowalska. Przemówienia do pokoleń siatkarek dokonała długoletnia nauczycielka wychowania fizycznego, autorka szeregu wielkich sukcesów siatkarskich w tej szkole Pani Janina Zięzio.

W pierwszej kolejności rozegrano mecze kobiet. W turnieju kobiet wzięły udział trzy drużyny, zwycięską drużyną okazała się najmłodsza z ekip pod nazwą „Od juniora do seniora” grająca w składzie: Szmuc.Edyta, Morelowska Katarzyna. , Piekarz Karolina. ,Zadęcka Agnieszka. , Mroziak Ewa,Rejman Natalia

II miejsce w turnieju przypadło drużynie pod nazwą „Młodziczki” - siatkarki grały w składzie:

Habuda (Lech) Magdalena , Punturiero (Gut) Iwona , Kołomyja-Trytko Aneta ,

Leś (Kania) Katarzyna, Danak Dorota, Reizer Agnieszka oraz Monika Pusz(Dudek)

III miejsce zajęły najstarsze uczestniczki turnieju :Monika Kusiak(, Monika Bieniasz-Noga, Beata Skórska-Słotwińska, Zadęcka(Kozieł) Jolanta, Kołcz( Wilk) Marzena, Tejchman(Kiełb) Małgorzata

Głównym sędzią turnieju był absolwent naszej szkoły Maciej Zięzio ( rocznik 1981 ).

Rozgrywkom kobiet przyglądali się Panowie siatkarze z niecierpliwością oczekujący na swoje mecze.

W kategorii mężczyzn startowały dwie ekipy pod nazwą „Rocznik 66”, oraz „Polonez Łańcut”.

Mecze rozegrano do dwóch wygranych setów. Sędzią głównym turnieju mężczyzn był trener, były nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w ŁańcuciePan Bogdan Dudek.

Wynikiem 2:0 zwyciężył zespół „Polonez Łańcut” grający w składzie : Mich Krzysztof, Bardian Bogdan, Mach Janusz, Krukowski Andrzej, Belcar Jacek, Zebzda Bogdan

Skład drużyny „Rocznik 66”

Gołofit Paweł, Jucha Wacław, Jucha Grzegorz, Ruszel Robert, Tendaj Piotr, Zięzio Maciej

Uczestnicy turnieju siatkarskiego byli bardzo zadowoleni z zorganizowanych rozgrywek i zaproponowali by takie imprezy organizować częściej. Pani Dyrektor Lucyna Kowalska obiecała w przyszłym roku zorganizować kolejny taki turniej absolwentów o puchar „dyrektora szkoły”.

2 czerwca 2012 r. na parkiecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łańcucie spotkali się absolwenci by zmierzyć się Turnieju Koszykówki Mężczyzn.

Do rozgrywek przystąpiło 6 drużyn. Najstarszą ekipą był rocznik 1977. Rozgrywki podzielono w pierwszej fazie na dwie grupy. Mecze rozgrywano systemem” każdy z każdym”. Po wyłonieniu I i II miejsca w grupie rozegrano mecze systemem krzyżowym. Zwycięzcy tych pojedynków rozegrali kolejne partie walcząc o I miejsce a przegrani o III miejsce w turnieju. Największe emocje panowały w meczu o III lokatę , spotkanie w regulaminowym czasie gry to jest 2x10 minut, zakończyło się remisem 29:29, tak więc by rozstrzygnąć wynik należało kontynuować grę w doliczonym czasie 5 minut.

Ostatecznie minimalną przewagą 2 punktów wygrali najstarsi uczestnicy turnieju drużyna „Rocznik 77” pokonując ekipę pod nazwą” Liceum II „ 42:40

W finale spotkały się drużyny pod nazwą” Dusiciele obręczy” oraz „ UKS BRAJP”

W meczu półfinałowym kontuzji uległ jeden z czołowych graczy drużyny „UKS BRAJP”: Marcin Piekarz

Drużyna grająca w osłabionym składzie uległa w finale 39:59, zajmując tym samym wysokie II miejsce w turnieju.

A oto jak przedstawiały się ostateczne wyniki turnieju:

I miejsce Zespół „Dusiciele obręczy”

Skład: Kiełb Wojciech, Czerwonka Bartosz, Ingot Wojciech, Filanowski Mateusz, Gorzkiewicz Adrian

II miejsce Zespół „UKS BRAJP”,

Skład: Balwender Jacek, Buszta Patryk, Jeger Piotr, Piekarz Marcin, Jaworski Marcin

III miejsce Zespół rocznik 1977,

Skład: Cisek Marek, Mączka Marek, Mączka Krzysztof, Lęcznar Marek, Kula Marcin, Jaroń Rafał, Styś Marek

IV miejsce Zespół Liceum II,

Diallo Natan, Piekarz Tomasz, Mac Michał, Ingot Adrian, Jucha Grzegorz

V miejsce Zespół Gimnazjum I,

Wojak Bartosz, Ulman Adrian, Tkacz Dominik, Cisek Daniel, Tkacz Dawid, Kożuszek Tomasz, Kamieniecki Jacek

VI miejsce Zespół „Dzikusy”

Skład: Dudek Sebastian, Kusiak Maksymilian, Szabatowski Jakub, Łyko Radosław, Sobek Bartosz, Sochacki Krzysztof

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. A zwycięska drużyna medale.

Wodę dla uczestników turnieju otrzymaliśmy od sponsora Pana Morawskiego.

Organizatorami turniejów byli nauczyciele WF:

Monika Pusz, Paweł Gołofit, Monika Kusiak, Barbara Tendaj, Monika Bieniasz - Noga.

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i do zobaczenia w kolejnych takich imprezach.

Dyrekcja i cała społeczność SP 2 z serca dziękuje wszystkim Sponsorom, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację obchodów Jubileuszu 50-lecia Szkoły. Sa to:

 1. Pan Stanisław Gwizdak - Burmistrz Miasta Łańcuta
 2. Pan Piotr Bieniasz
 3. Pan Andrzej Firlit - Firma Transportowo-Handlowa FIRTEX Sonina
 4. Panowie Wacław Kozłowski i Szczepan Kozłowski - Bank Spółdzielczy Łańcut
 5. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 6. Pani Ewa Tomaszek - Galicja Tomaszek sp.z o.o
 7. Pan Jacek Sobuś
 8. Pan Mariusz Stącel - Agencja Artystyczna "FIGARO" Łańcut
 9. Pan Adam Dubas - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe PZU Łańcut
 10. Pani Beata Pacia - Cool School Łańcut
 11. Pan Piotr Sagan - Sklep Plon Łańcut
 12. Pan Roman Łyko - Firma Fotograficzna B.R. Łyko S.c - Łańcut
 13. Pan Witosław Michna - WIM FHU Serwis Opon Łańcut
 14. Uczestnicy Rekolekcji Ewangelizacyjnych (Łańcut - Fara, listopad 2011 r.)
 15. Pani Ewa Pilawa - Niepubliczne Przedszkole JAŚ i MAŁGOSIA Łańcut
 16. Pani Iga Musz-Dobrzańska
 17. Pani Agnieszka Bieniasz - Usługi księgowe Sonina
 18. Pani Aniela Jędreasz - Kineskopek Łańcut
 19. Panowie Józef Bigos i Aleksander Maślak - Firma Multifarb Rzeszów
 20. Pan Paweł Pasierb
 21. Pan Piotr Teichman - Zakład Poligraficzny Techgraf Łańcut
 22. Pan Mirosław Kwolek - KERIM sp.z o.o Łańcut
 23. Pani Jadwiga Sroczyk
 24. Pan Wiesław Kiełb
 25. Pani Małgorzata Jamróź
 26. Pan Stanisław Peszko - SEZAM
 27. SylJuM SPA - Salon Urody w Łańcucie
 28. Panowie Andrzej Korczyk i Daniel Loegler ADEXBUD Technika Budowlana Jawiszowice
 29. Pan Adam Zebzda - Polonea sp.Komandytowa Stępina 1
 30. Pani Iwona Jaworska
 31. Pani Dorota Jaworska-Ogórek
 32. Pani Agata Rojek
 33. Pan Łukasz Skawina - Szkółka Roslin Ozdobnych "Skawinowie" Przedsiębiorstwo Handlowe "Róża - Necznik"
 34. Państwo Małgorzata i Adam Jaworscy
 35. Pani Jolanta Zaniewska Dudek i Pan Janusz Dudek - Jard s c Łańcut
 36. Pani Renata Janina Józefczyk

 

Z ogromną życzliwością i dużym zaangażowaniem wspierają nas:

Pan Jerzy Hałka - Dyrektor MOSiR w Łańcucie

Pan Robert Tendaj - Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Łańcucie

Pani Anna Jopkiewicz-Maczuga i Pan Krzysztof Maczuga z Wydawnictwa AnnPress

Ks. Prałat Tadeusz Kocór - Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie

W dniach 25 i 28 maja 2012r. uczniowie klas II podzieleni na dwie grupy wyjechali wraz z towarzyszącymi im rodzicami, wychowawczyniami, ks. proboszczem Kocórem, ks. Markiem Blecharczykiem i s. Aleksandrą na pielgrzymkę do Łagiewnik.

Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za dar przyjęcia I Komunii Świętej. Uczestnicy tego wyjazdu mieli okazję wysłuchać historii objawień Pana Jezusa św. S. Faustynie, uczestniczyć we Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zobaczyć panoramę Krakowa z wieży widokowej a na końcu odwiedzić krakowskie zoo, w którym spotkanie ze zwierzętami wzbudziło wiele uśmiechu na twarzach dzieci.

Chociaż trzeba było pokonać długą trasę, dzieci wykazały się wielką energią, zwłaszcza wówczas, gdy wszyscy razem głośno śpiewali.

Zapraszamy do galerii!

 

19 maja br odbył sie Terenowy Bieg Pokoleń z okazji obchodów 50lecia istnienia naszej Szkoły.

Do biegu zgłosiło sie 42 uczestników w różnym wieku.

Bieg odbył sie w kategorii open startowali wszyscy równocześnie na dystansie 800 metrów.

W biegu wzięli udział nauczyciele WF z naszej szkoły. Biegom przyglądał się Burmistrz Miasta Łańcuta , Dyrekcja naszej Szkoły, Dyrektor MOSiRu Łańcut.

Zwycięzcy biegu otrzymali koszulki z logo Szkoly, medale i dyplomy, które wręczał Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak oraz Pani Dyrektor Lucyna Kowalska. Każdy uczestnik biegu dodatkowo otrzymał lizaki ufundowane przez p. Argasińskiego.

Oto najlepsza dziesiatka starujących: Szczepanik M., Mac A., Naworol J., Koziołek B., Mroziak M., Grzywa Paweł., Bazan Mateusz., Stropek N., Babiarz R., Dziedzic Sz.

Bieg pokoleń połączony był z akcją cala Polska Biega dlatego każdy z uczestników mógł dodatkowo wziąć udział w dwóch startach - propagujących zdrowy styl życia oraz promujący bieganie.

Organizatorem Biegu Pokoleń były:

Monika Pusz, Dorota Danak, Maryla Kotwica

W zdobyciu nagród i w innych sprawach pomocą służyli nauczyciele WF:

Paweł Gołofit, Monika Kusiak, Monika Bieniasz-Noga, Dariusz Kaszowski, Barbara Tendaj, Agata Rojek(dała koszulki na nagrody).

Dziękujemy wszystkim za udział i serdecznie zachęcamy do biegania:)